DEGU dovodi direktore Univerziteta Bon, Berlin, Perudja na proslavu 90 godina Medicinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu