Porodica - Žena / SRB

Porodica - Žena

1. Dete

Reproduktivni život žene može se podeliti u nekoliko razdoblja, koja počinju sa razvojem ženskih polnih karakteristika u detinjstvu. Tokom detinjstva započinje razviće svesti o rodu kako emotivnom, tako i duhovnom. U ovom periodu na prvim pedijatrijskim pregledima mogu se uočiti određene kongenitalne anomalije.

2. Pubertet

Period puberteta odlikuju brojne psihičke i telesne promene kod devojčica. Pubertet se u našem podneblju računa kao period koji započinje između 12. i 17. godina. Kao ključni momenat vezan za reproduktivno zdravlje kod devojčica jeste menarha, ili prva mestruacija. U ovom periodu devojčicama treba ponuditi edukaciju u vezi sa reproduktivnim zdravljem, hormonskim promenama, kontracepcijom i psihičkim promenama koje doživljavaju uz osnaživanje i brižnost.

3. Generativno doba

Generativno doba žene traje po izlasku iz puberteta i traje do klimaksa. U ovom periodu žena doseže potpuno reproduktivnu zrelost. U ovom periodu ženama treba predočiti mogućnost skrininga na karcinom glrića materice, kao i savete vezane za koncepciju, kontracepciju, polno prenosive infekcije i sve varijacije menstrualnog ciklusa.

4. Klimaks

Klimaks predstavlja period žene pred i nakon poslednje menstruacije. U našem podneblju on se obično javlja između 45-50 godine, i karakteriše se postepenim gašenjem funkcije jajnika. Ženama ovog doba treba predočiti mogućnost skrininga na karcinom dojke, ali i ukazati na sve promene koje će iskusiti sa postepenim padom hormona, kako psihičke, tako i telesne. Posebna važnost se pridaje sticanju zdravih životnih navika u cilju prevencije osteoporoze.

5. Menopauza

Menopauza predstavlja poslednju menstruaciju u životu žene. Svako krvarenje koje se javi nakon menopauze treba ispitati kod ginekologa. U ovom periodu takođe je preporučljivo nastaviti sa redovnim skrining pregledima. S obzirom da su reproduktivno hormoni značajno niži, ženama se mogu ponuditi različiti lubrikanti i preparati koji vlaže i obnavljaju sluznice i olakšavaju odnose.

PRAĆENJE

1. Razvoj

Tokom svih reproduktivnih doba žene mogu se ispratiti uobičajene promene koje se smatraju fiziološkim. U detinjstvu se prati rast devojčice, a promene su posebno izražene tokom puberteta i tada se, sa ginekološke strane, pre svega obraća pažnja na razvoj maljavosti, grudi, i početak menstruiranja.

2. Hormoni

Hormoni osciluju ne samo tokom reproduktivnih doba žene, već i na mesečnom nivou što leži u osnovi menstrualnog ciklusa. Menstrualni ciklus regulisan je od stane hormona čije se vrednosti mogu izemeriti i ukazati na potrebu za nadoknadom ili suzbijanjem njihovog dejstva. Ovde podrazumevamo polne hormone kao što su GnRH , LH, FSH, estrogen, ptogesteron, testosteron; ali i tiroidni hormoni najviše TSH i fT4.

3. Osteomuskularni sistem

Osteomuskularni sistem čine mišići I kosti. Iako ne deluje sasvim očigledno, gustina kostiju, a samim tim i njihova čvrstina zavisi od ženskih polnih hormona. Tokom detinjstva pratimo rast i razvoj devojčice, dok je u klimaksu i senijumu (starijem dobu žene) posebno važno obratiti pažnju na osteoporozu i prevenirati je.

4. Ciklus

Menstrualni ciklus započinje prvim danom krvarenja i završava se početkom narednog krvarenja. Menstrualni ciklus ima dve etape, folikularnu i sekretornu. U toku folikularne faze dolazi do rasta folikula u kojem su pohranjene jajne ćelije, prevashodno pod dejstvom estrogena. Najprominentniji folikul puca izbacujući jajnu ćeliju u procesu koji se zove ovulacija. Preostali folikul se transformiše u žuto telo i luči progesteron pod čijom regulacijom se odvija druga faza ciklusa, odnosno sekretorna faza. Sekretornu fazu odlikuje zadebljanje unutrašnjeg sloja materice kako bi mogla da primi potencijalnno oplođenu jajnu ćeliju, odnosno embrion.

5. Dojke

Dojke predstavljaju kolekciju mlečnih žlezda koje su okružene masnim ćelijama I vezivnim tkivom. Dojke počinju da se razvijaju u pubertetu i trpe svoju evoluciju tokom života, promene tokom ciklusa i trudnoće. S druge strane, tokom života može doći i do zloćudne transformacije neke od ovih ćelija, te je važno savetovati ženama da pored samopregleda grudi u istoj fazi ciklusa obavljaju i mamografske skrining preglede.

6. Seksologija

Ženska seksualnost je vekovima bila sputavana. Tokom života žene, počevši od puberteta počinju da se izdvajaju polni nagoni, kako radi uživanja tako i radi reprodukcije. Posebno je važno devojčice edukovati o pristanku na seksualni akt, metode kontracepcije, o polno prenosivim infekcijama, kao I osnaživanju sopstvenih potreba. U starijem životnom dobu, zbog suvoće sluznice uputno je koristiti lubrikaciju i preparte koji vlaže i regenerišu sluzokožu anogenitalnog trakta.

7. Ishrana

Ishrana u životu žene ne razlikuje se značajno od opštih preporuka. Važno je unositi optimalnu količinu mikro- i makronutrijenata sa očuvanjem telesne mase i sprečavanjem razvoja komplikacija zdravlja kao što su povišen krvni pritisak i šećerna bolest. Ova stanja dodatno mogu komplikovati koncepciju, a potom i održavanje trudnoće, porođaj, i postpartalni period.

8. Sport

Sport je izuzetno važna komponenta u životu kako zbog svojih benefita na telesno, tako i na psihičko zdravlje. Devojčice se od najranijeg doba mogu predložiti sportske aktivnosti, posebno aerobnog tipa, a uputtno je nastaviti rekreativno bavljenje sportom tokom celog života. U trudnoći, ali i senijumu žene se savetuju da se bave lakim ili vežbama srednjeg inteziteta kao što su šetnja, joga, lagano plivanje. Kegelove vežbe su posebno važne za održavanje mišića karličnog dna.

9. Kompletno zdravlje

Ginekološki aspekt zdravlja samo je jedan u kompletnom blagostanju žene. Mnoge hronične bolesti mogu se odraziti, pre svega, na planiranje trudnoće i samu trudnoću. Stoga je jako važno pristupiti sa multidisciplinarnog aspekta i zdravlje posmatrati kroz integrativnu I individualnu prizmu.

OBAVEZNO PRAĆENJE

1. Pregled

Ginekološki pregled je osnovni deo ginekološe evaluacije. On podrazumeva objektivni pregled spoljašnjih polnih organa, a zatim i bimanuelni pregled i pregled pod spekulomom. Sam pregled u fiziološkim stanjima nije bolana, ali može biti neprijatan, te se pacijentkinje prilikom pregleda po savetu lekara i babice upućuju u najoptimalniji položaj za pregled ginekoloških organa. Uputno je isprazniti bešiku pre pregleda kako bi nalaz bio što validniji.

2. Ultrazvuk

Ultrazvuk je neinvazivna metoda pregleda kojom se dobijaja slika o unutrašnjim genitlnim organima. Slika se formira na osnovu odbijanja ultrazvučnih talasa iz sonde o organe i daje percepciju u različitim tkivnim strukturama. Ultrazvuk je subjektivna metoda, ali od velike važnosti za osnovnu dijagnostiku. Pregled se može vršiti vaginalnom sondom (koja se plasira kroz vaginu ili rektum kada je prvi put nedostupan) ili transabdominalnom sondom.

3. Dopler

Dopler ultrazvučni pregled je metoda koja se bazira na Dopplerovom efektu i omugućava sagledavanje vaskularizacije, odnosno prokrvljenosti struktura u maloj karlici. Metoda je zanačajna i u trudnoći van nje za različita patološka stanja u ginekologiji koja se mogu pravovremeno otkriti.

4. Kolposkopija

Kolposkopija je metoda kojom se pomoću velikog uveličanja na aparatu koji se zove kolposkop posmatra grlić materice. Ovaj pregled traje nekoliko minuta i nije bolan. Nakon postavljanja spekuluma, uvodi se kolposkop i grlić posmatra pre i nakon bojenja određenim rastvorima koji daju uvid u prisustvo neadekvatnih ćelija ili krvnih sudova.

5. Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk dojki je metoda kojom se dobija uvid u unutrašnju strukturu dojki. Ultrazvuk može dati orjentacioni podatak koji se dopunjuje sa mamografskim nalazom. Pored toga, određene manje intervencije (punkcije, biopsije) se mogu raditi pod kontrolom ultrazvuka u ambulantnom režimu i sterilnim uslovima.

1. Utvrđivanje trudnoće provere baznog stanja celog organizma

Trudnoća se utvrđuje pozitivnim vrednostima hormona poznatog kao betaHCG nakon izostanka menstruacije, a vitalnost trudnoće se potvrđuje viđenjem srčane radnje od 6. nedelje gestacije (6 nedelje od datuma prvog dana poslednje menstruacije, odnosno kada nivo beta HCG dostigne 1000ij). Prilikom prvog pregleda uputno je evidentirati sve eventualne hronične bolesti, prethodna ginekološka oboljenja, i operacije i po potrebi konsultovati specijaliste kako bi se trudnici obezbedio integrativni, individulani i multidisciplinarni pristup. Trudnoća je “drugo stanje”, odnosno “provera kapaciteta organa i organskih Sistema”-i mudrije je pravovremeno znati, kako bi se išlo “korak ispred” nastanka mogućih problema. Tako se sprečavaju komplikacije i kog majki i kod ploda.

2. DABL

Dabl test je skrining test prvog trimestra. Ovo zanči da se Dabl test se nudi roditeljima u prvih 13 nedelja trudnoće i da njegov rezultat pokazuje statističku verovatnoću da kod ploda postoji neka od najčešćih trizomija (genetskih aberacija povezanih sa sindromima anomalija). Dabl test uzima u obzir ultrazvučni nalaz (koji obuhvata više aspekata preciznog subspecijalističkog pregelda) i dva biohemijska parametra iz krvi majke (otuda i ime Double – dvojni, eng.)

3. TRIPL

Tripl test je skrining test drugog trimestra. Ovo znači da se Tripl test se nudi roditeljima između 14 i 20 nedelja trudnoće i da njegov rezultat pokazuje statističku verovatnoću da kod ploda postoji neka od najčešćih trizomija (genetskih aberacija povezanih sa sindromima anomalija). Tripl test uzima u obzir ultrazvučni nalaz i tri biohemijska parametra iz krvi majke (otuda i ime Tripple – trojni, eng.)

4. NIPS

NIPS ili neinvazavni prenatalni skrining je test koji potpuno bezbedan po majku i plod. Podrazumeva uzimanje krvi majke u kojima se nalaze fetalne ćelije te se vrši analiza na prisustvo hromozomskih abaeracija. Test je optimalno raditi oko 10. nedelje gestacije. Iako su prednosti što se može uraditi ranije, i zahteva samo uzimanje krvi, ovaj rezultat je takođe skrining metoda koja ne daje definitivnu dijagnozu.

5. Invazivna dijagnostika

Za razliku od skrining metoda, invazivna dijagnostika daje definitivnu dijagnozu. Mana ovih metoda (amniocenteza, kordocenteza, biospsija horionskih čupica…) je što se rade kasnije u trudnoći u odnosu na skrining metode, i što mogu imati komplikacije opasne po majku i plod, odnosno trudnoću (infekcija, krvarenje, pojava hematoma, pobačaj). Dobro pripremljen organizam majke, kao I vični perinatolog, značajno smanjuju mogućnosti komplikacija.

1. Rast ploda

Rast ploda prati se tokom cele trudnoće. Pre nego što se u bilo kom trenutku lekar izjasni o rastu i napredovanju trudnoće mora imati podatak o tačnosti datiranja trudnoće, na osnovu ultrazvuka iz prvog trimestra. Rast ploda uslovljen je različitim faktorima koji su vezani za stanje majke, stanje posteljice, kao i za stanje samog ploda.

1. Razvoj ploda

Ukoliko lekar konstatuje zastoj u rastu ploda-odnosno restrikciju rasta (IUGR- Intrauterine growth reduction) ili pak njegov prekomerni rast (macrosomio fetus), prvo će se sprovesti dojagnostika koja bi utvrdila zašto se dešava. Bolje je ne dozvoliti da dodđe do takvih promena. One se kasnije mogu odraziti na buduće zdravlje deteta kada postane odrasli čovek. Tako se pravilnim vođenjem trudnoće, sprečavaju komplikacije ne samo kod novorođenog deteta, već i one komplikacije koje se javljaju u kasnijem životu deteta kada postane odrasli čovek. To se u savrmenoj medicine naziva “fetalno programiranje”- odnosno “sprečavanje bolesti aduiltnog doba”.

Paralelno, lekar će na osnovu ultrazvučnih parametara, Doppler ultrazvučnih pregleda, a kasnije i CTG (kardiotokografije) pratiti “kondiciju fetusa”, i na osnovu toga planirati pravi trenutak za porođaj. Ponekad je za plod bezbednije da se trudnoća završi porođajem.

Ukoliko je zdravlje I život majke ugrožen, mogže se od 24-te nedelje sprovesi terapija koja obezbeđuje da se beba rodi, kasnije prati na neonatologiji, a spasi život majke i ploda. Tako se obezbeđuje zdravo potomstvo iz pre vremena završenih trudnoća (kada natupaju pobačaji, prevremeni porođaji, kada je zdravlje majke ugroženo, kada je u opasnosti život majke). Takav pristup se medicinski naziva “arteficijalna maturacija fetusa”.

2. Posteljica ploda

Posteljica je jedini organ koji izgrađen od tkiva dva različita organizma. Posteljica ima ulogu u dopremnanju hranljivih materija i kiseonika do ploda. Zrelost posteljice može se procenjivati ultrazvučnim pregledom, prati se protok krvi “dopler protoci” kroz matericu, između materice i posteljice, kao i dalja kaskada cirkulacija kroz pupčanik, a naravno i unutar organizma samoga ploda.

Plod je zapravo mali čovek u organizmu majke. Ako tako posmatramo, cirkulacije koje pratimo kod odraslih, možemo pratiti i kod ploda. Prioritet kaskade dijagnostike je protok krvi kroz mozak ploda-tako da se sprečavaju komplikacije kasnijeg fizičkog, mentalnog, kompletnog razvoja buduće bebe.

3. Plodova voda

Plodova voda ili amnionska tečnost je tečnost koja ispunjava amnionsku duplju, i svima poznata prilikom pucanja vodenjaka. Plodova voda je bogata različitim nutrijentima ali i fetalnim ćelijama te se može uzorkovati za potrebe genetske analize. Plodova voda se isprva stvara od plazme majke, a po formiranju fetalnih bubrega čini je i izlučeni fetalni urin. Sa razvojem gastrointestinalnog sistema, fetus guta i udiše plodovu vodu i na ovaj način održava se optimalna količina vode. Procena količine plodove vode vrši se na osnovu ultrazvučnog pregleda.

4. Fetalni eho srca

Fetalni eho srca predstavlja detaljan pregled srca ploda kojim se mogu dijagnostikovati srčane mane ili poremećaji položaja i ritma srca bebe. Pregled je optimalno uraditi između 22-24 nedelje jer su tada srčane strukture najuočljivije. Pregled traje oko pola sata, i potpuno je bezbolan, a ultrazvučna slika se dobija abdominalnom sondom.

1. Sprečavanje komplikacije majke

Komplikacije u trudnoći su moguće i mogu nastati iz različitih uzroka - unutrašnjih vezanih za zdrastveno stanje majke i samu trudnoću, i one koje posledica eksternih faktora. Neke od njih su preventibilne i dostupne korekciji poput životnih navika. Prilikom prve kontrole lekar treba biti upoznat za hroničnim bolestima majke i eventualnim prethodnim operacijama. Neophodno je kontrolisati trudnoću najmanje jednom u svakom trimestru. Pored ginekološkog i ultrazvučnog pregleda, neophodno je obaviti osnovne analize laboratorije, specifičnost daljih analiza planira se individualno. Merenje arterijskog krvnog pritiska, prirasta telesne mase žene. Majkama treba dati savet o dostupnoj vakcinaciji i imunizaciji, kao i benefitima bavljenja sportom, zdravom lično adaptiranom ishranom.

2. Sprečavanje komplikacije ploda, spontanih pobačaja

Pod pobačajem se smatra spontani gubitak trudnoće pre 24 nedelje gestacije (iako literaturno podaci govore od 20-toj nedelji. U period 24 nedelje gestacije anatomski su formirani pneumociti tipa 2 pluća ploda, i adekvatnom terapijom može se obezbediti zdravo potomstvo bez komplikacija).

Uzroci spontanog pobačaja su brojni (genetske aberacije, infekcije, anatomske anaomalije, hormonski uzroci, trombofilije) i preciznim individualnim pristupom pacijentu uglavnom se nalaze uzroci i sprečava njihovo ponavljanje. Trudnicu je poželjno uputiti u načine kako bez opterećenja “osluškuje” svoj organizam, kako bi se obezbedio pristup “korak pre problema”. Tako se obezbeđuje i zdravo i zadovoljno stanje trudnice, kao i porodice kao celine.

Nekada može doći do znakova pobačaja, kao što je pojava bolova Ili krvarenje. Tada se trudnici najčešće pripisuje terapija u vidu progesterona u različitim formama i ukoliko je uzrok poznat daje terapija shodno njemu (npr. nadoknada tiroidnih hormona Ili antikoagulantna terapija). Doze i načini davanja zahtevaju preciznost, jer i u tim finesama je razlok kasnijih komplikacija.

3. Psihološka priprema

Psihološka priprema trudnice i porodilje zahteva multidisciplinarni pristup koji mogu obezbediti lekar, psiholog, babica, ali i podrška od strane partnera, porodice i društva. Edukacija predstavlja prvi korak u osnaživanja žena da budu proaktivne u svojoj trudnoći. Savremena medicina, zahteva takav pristup. Trudnoća jeste “blagosloveno stanje”, i u savremenom načinu života, bolje je obezbediti stručni savet, i izbeći “savete” koji i najdobronamerniji ipak pokazuju neko lično iskustvo osoba koje žele pomoći. Svaki organizam je “Individua” za sebe, i zato pristup trudnice zahteva podređivanje “protokola”-“vodiča” individualnom pristupu osobe. Svako šematizovanje u medicine, nosi rizik, jer “matematički pristup” perinatologiji – vođenju trudnoće, ne donosi kvalitetne rezultate.

4. Pravovremeno određivanje vremena i načina najboljeg porođaja

Pravovremeno određivanje vremena i načina porođaja zavisi od akušerskih i neakušerskih-perinatoloških indikacija. Za terminski porođaj se smatra porođaj između 37. i 42. nedelje, iako se u praksi retko dopušta da trudnoća premaši termin više od nekoliko dana. Najkasnije od 36. nedelje trudnice je potrebno uputiti na CTG kontrole kojima se prati prisustvo kontrakcija materice i urednost srčanog rada ploda. U slučaju komplikacija trudnoća, prati se stanje majke kao i ploda kroz više metoda koje kao algoritam daju precizniju sliku i mogućnosti izbegavanja hitnosti stanja kao i komplikacija.

Razumevanje “stanja ploda”, odnosno tumačenje “šta beba hoće da nam kaže o sebi”, sprovodi se praćenjem rasta ploda, prirasta telesne mase, količinom plodove vode, pokretima ploda, načinom disanja, tonusa mišića, biofizičkim profilom. Uz serijal dopler protoka, i praćenja cirkulacije krvi koja nosi hranjive materije, kiseoni…imamo spektar parametara koji pomažu u tumačenju kondicije ploda.

Način završavanja trudnoće treba vodito prema stanju majke, stanju ploda, akušerskim indikacijama.

Ukoliko ispoštujemo “prirodu”, u trudnoći koja nema komplikacije, gde karlične mere majke, njeno opšte stanje, kondicija ploda dozvoljavaju, prioritet se daje prirodnom – vaginalnom porođaju.

Ukoliko postoje potrebe planira se pravovremeno operativno završavanje porođaja – poznatije kao “carski rez”.

Korišćenje anestezije u porođaju, primena epidurala za sprečavanje bolnosti prođaja, podrazumeva adaptaciju doza, kako bi se obezbedio kvalitetan i uspešan porđaj.

Ukoliko u prirodnom porođaju dođe do komplikacija, porođaj se završava tada hitnim carskim rezom.

5. Fetalno programiranje – obezbediti maksimalan kvalitet ispoljavanja genetskog kapaciteta ploda

Regulisanjem faktora rizika koji čine trudnoću patološkom deluje na fetalno programiranje i smanjuje potencijalna oboljenja u adultnom dobu deteta. Plod-fetus tada ima mogućnosti da se razvija u “zdravom” okruženju koje obezbeđuje “majka”. Slikovitiji prikaz je kada se zamisli da malo dete novorođeno živi u uslovima čistog vazduha, svetlosti, hrane…ili pak da je izloženo mraku, zagađenju, lošoj ishrani. Rast i razvoj deteta su očekivano bolji u zdravom okruženju. Identično se dešava sa plodom unutar tela materice.

Fetalno programiranje podrazumeva epigenetske promene koje se odigravaju kod fetusa kao odgovor na različite spoljašnje (na primer pušenje) ili unutrašnje faktore (na primer gestacijski dijabetes, hipertenzija, dugogodišnji dijabetes, poremećaji štitne žlezde, metabolopatije…). Epigenetske promene znače da se kod izloženog fetusa aktiviraju različiti geni kako bi se adaptirao na sredinu u kojoj se nalazi.

1. Hipertenzija u trudnoći

Hipertenzija u trudnoći javlja se kao novo stanje i posledica trudnoće ili na terenu već postojeće hipertenzije majke. Povišen krvni pritisak je onaj čije su vrednosti iznad 140/90mmHg, odnosno one vrednosti sistolnog (gornjeg) pritiska koje su za 30mmHg veće od uobičajenog pritiska, ili za 15mmHg veće od uobičajenog dijastolnog pritiska. Terapija povišenog pritiska u trudnoći je nešto drugačija u odnosu na period van trudnoće jer se najčešće grupe lekova za hipertenziju ne mogu koristiti u trudnoći zbog potencijalnog štetnog dejstva na plod, te se pored higijensko-dijatetskih mera koriste uglavnom centralni antihipertenzivi (Methyldopa, lek koji deluje na centralni nervni sistem). Doze i vrsta terapije mogu biti ključne, i zahtevaju praćenje ne samo krvnog pritiska, već šireg spectra i majke i ploda. Tako se sprečavaju i one komplikacije koje nastaju zbog neadekvatno određene i izdozirane terapije.

2. Gestacioni dijabet

Gestacioni dijabetes predstavlja poremećaj metabolizma šećera koji se javlja u trudnoći. Dijagnostikuje se na osnovu povišenih vrednosti glikemije našte i/ili patoloških vrednosti na testu opterećenja glukozom. S obzirom da je kao i drugi tipovi dijabetesa povezan sa brojnim komplikacijama trudnoće (srčane mane, polihidramnion, macrosomia ploda). Gestacioni dijabetes se može lečiti higijensko-dieatetskim režimom, odmerenom fizičkom aktivnošću. Ne mali broj osoba ima potencijal za nastankom ovog metaboličkog disbalansa.

U praksi se dešava da jednom određen test se smatra dovoljnim, valdinim, dobrim. Ipak kada trudnica dođe na kontrolu, “plod, posteljica, količina plodove vode” pokazuju parvo stanje organizma. Savremeni trend je sprečiti kasniju gojaznost, porast pritiska, dijabetes kod novorođenog deteta ili u ranoj fazi života ili u kasnijem dobu. To se jednostavno koriguje i tretira u trudnoći, ako imamo svest, poznajemo stanje, prepoznajemo, pravilno ga tretiramo.

3. Dijabetes melitus tip 1

Dijabetes melitus tip 1 je autoimuni poremećaj u metabolizmu šećera u koje pankreasne ćelije ne proizvode insulin. Osobe sa ovim tipom šećerne bolesti su na doživotnoj supstituciji insulinom. Tokom trudnoće trudnice sa DM tip1 obavezno zahtevaju korekcije terapije. Postoje hormone koji potiču od posteljice, ploda, kao i terapije koje majke dobijaju da bi se sprečile kontrakcije, koje zahtevaju korekcije doza i pravilno praćenje.

Neophodno je intezivnije praćenje uz multidisciplinarni tim sa endokrinolozima, a ponekad I nefrolozima, oftalmolozima, neurolozima.

Organizam majke, koji ima postojeće komplikacije na bubrezima, očima…mora biti adekvatno izbalansiran pre planiranja trudnoće. U toku trudnoće nastavlja se praćenje majke i ploda, I ne dozvoljava se dalja progresija komplikacija.

One osobe koje nemaju komplikacije u trudnoći, pravilnim vođenjem od strane subsepcijaliste perinatologa, uz discipline i samosvest majke, ne bi smele imati sekvele na svoj organizam, a obezbeđuje im se kvalitet reprodukacije i ostvarenje majčinstva.

4. Dijabetes melitus tip 2

Diabetes melitus tip 2 je stečeni poremećaj u metabolizmu šećera u velikoj meri povezan sa gojaznošću. Dijabetes melitus tip 2 van trudnoće može biti kontrolisan i oralnom terapijom.

Osobe koje su trudnoću ovako ostvarile, prate se i terapija se balasnira savremenim pristupom gde se neće ukazati poremećaj ni kod majke ni kod ploda. U takvim trudnoćama, poželjno je da se trudnica prati kod subspecijaliste perinatologije, multidisciplinarno, kako bi se obezbedio kvalitet praćenja stanja majke i ploda, ishodi koji donose dobre rezultate za zdravlje majke i buduće bebe.

5. Poremećaj štitne/tiroidne

Štitna žlezda reguliše ukupan metabolizam u organizmu. Poremećaji štitne žlezde mogu ići u smeru njene povećane (hipertiroidizam) ili smanjene funkcije (hipotireoidizam). Ponekad su ovi poremećaji neotkriveni pre trudnoće I tek tada se konstatuju po prvi put. Komplikacije vezane za trudnoću najčešće se ispoljavaju u vidu hiperemeze (intezivnog povraćanja), infertiliteta Ili rekurentnih pobačaja. Terapija podrazumeva supstituciju hormona u slučaju hipotireoze, ili pak upotrebu njihovih antagonista u slučaju hipertireoze.

Pravilna terapija i praćenje hormona neophodno je za kompletan fizički, psihički, intelektualni razvoj deteta kasnije, jer se vrednosti hormona odražavaju na stanje ploda.

6. Patološka gojaznost

Patološka gojaznost je stanje u kojem je BMI (body mass index) veći od 30 i povezan je sa mnogim negativnim ishodima po zdravlje, uključujući i infertilitet i komplikacije poput hipertenzije i dijabetesa u trudnoći. Obavezan savet ovakvim trudnicama je higijensko dijatetski režim uz sportske aktivnosti i praćenje trudnoće u cilju pravovremenog otkrivanja komplikacija.

Kada u trudnoću uđemo sa nešto većom telesnom masom, poželjno je na vreme odrediti sve detalje kako se ne bi desile komplikacije koje medicina predviđa i koje u praksi često viđamo.

7. Stanje posle maligniteta

Zahvaljujući sve boljim terapijskim opcijama i većem preživljavanju u lečenju maligniteta, sve više je trudnica koje ostaju u drugom stanju nakon maligniteta. U vođenju ovakvih trudnoća neophodno je uključiti i onkologa i pacijentkinja ponuditi individulani i multidisciplinarni pristup. U današnje vreme sve je razvijenija oblast onkofertiliteta koja tretira pacijentkinje sa aktivnim malignitetima koje žele da nastave trudnoću.

8. Trombofilije nasledne

Trombofilije predstavljaju hematološka oboljenja kod kojih postoji sklonost u “formiranju krvnih ugrušaka” odnosno trombova. Nasledne trombofilije su posledica genskih mutacija u genima za proteine uključene u sistem zgrušavanja odnosno koagulacije. One mogu biti odgovorne za infertitite, rekurentne pobačaje kao kasne gubitke trudnoće. Često se otkrivaju tek u trudnoći jer ne daju evidentne tegobe. Ako se pažljivo uzmu podaci porodične, lične anamneze, pregleda pacijent, onda je moguće uočiti potencijal postojanja ovog stanja. Kao i ostale segmente života, mera i načini, dijagnostikovanja i terapijskih prisupa mora postojati. Postoje protokoli uz individualni pristup osobi, praćenje cirkualcije između posteljice i materice, kao I cirkulacije- doplera pupčanika “ arterije umbilikalis” koje određuju koja i kakva terapija se blansira. Saradnja sa specijalistima hematologije koje poznaju ovaj uže stručni segment je neophodna.

9. Anomalije uterusa

Anomalije uterusa predstavljaju poremećaje u razvoju materice, koji mogu proći nezapaženo na redovnim ginekološkim kontrolama jer mogu izgledati diskretno i ne davati nikakve tegobe. Ipak, one su često u osnovi infertiliteta Ili rekurentnih pobačaja. Koriguju se hirurškim intervencijama najčešče histeroskopski kao minimalno invazivna procedura. Nekada korekcija nije potrebna, ali se pravilnim terapijama prevazilaze komplikacije koje mogu nastati. I nakon korekcija, potrebno je pratiti stanje kako bi se sprečile komplikacije koje se očekuju skladno postojanju ožiljka nakon intervencija.

10. Endometrioza

Endometrioza predstavlja oboljenje u kojem endometrijum, unutrašnji sloj zida materice, raste na van materice i formira endometriotične fokuse ili žarišta. Bolest može proći zanemarena i godinama jer često daje nespecifične simptome kao što su bolne menstruacije, bolni odnosi ili problemi sa pražnjenjem creva. Endometrioza je odgovorna za znatan procenat uzroka infertiliteta. Obično se simptomi ublažuju nakon uspešno ostvarene trudnoće.

Kvalitet života žene, obezboljavanje prilikom menstrualnog krvarenja, prilikom odnosa, neophodno je obezbediti u savremenom svetu.

11. Posle spontanih pobačaja

Gubitak trudnoće je izuzetno bolni i emotivni doživljaj, i ponovni pokušaj začeća često nosi određenu dozu zabrinutosti. Ukoliko se postavi dijagnoza rekurentnih pobačaja (više od dva gubitka trudnoće uzastopno), uputno je predložiti testiranje na potencijalne poznate uzroke istih kao što su infekcije, poremećaji ćelija grlića, unutrašnjosti uterusa, genetski uzroci, anomalije uterusa, hormonski disbalans, nasledne i stečene trombofilije, disbalans nekog od organiskih sistema koji se sekundarno odražava I izaziva spontane pobačaje. Ispitivanje mogućih uzroka kod muškog pratnera. Skladno podacima pobačaja, koji detaljno uzeti mogu dati mnogo odgovora, nalazi se konkretan uzrok i sprečava neoptrevno ispitivanje.

12. Specifičnost trudnoća I IVF

IVF ili In-vitro fertilizacija, poznata i kao veštačka oplodnja je postupak u lečenju sterilteta u kojem se jajne ćelije oplođuju spermatozoidima van tela majke. Emotivni doživljaj i nivo brige često je veći kod roditelja gde je trudnoća nastala procesom IVF-a. S obzirom da je ponekad uzrok opredeljenja za vantelesnu oplodnju i određeno hronično stanje majke ili oca, ovo su dodatne podrazumevane komplikacije takvih trudnoća.

Ipak sam način vođenja i održavanja trudnoće ne razlikuje se značajno od trudnoće nastale prirodnim putem.

Ukoliko se radi o trudnoćama nastalim nakon donacije jajne ćelije i sprematozoida trudnoća ima sasvim drugačiji pristup, jer samo tako se može obezbediti zdravo stanje majke i ploda.

Jednostavnost razmevanja ovakvog stanja je činjenica da je do trudnoće došlo “motivisanjem” hormosnkim uticajem, ili pak kod donacije činjenicom da je u organizmu majke sada imunološki, genetski…sklop dva “nova” segmenta, koji njen organizam prepoznaje i poželjno je da ih organizam majke “adekvatno prihvati”, neguje, kako bi se plod konforno rastao i razvijao u organizmu majke. Isto tako signali koji plod šelje organizmu majke, zahtevaju adekvatne terapije, kako bi majčin organizam sačuvao od dodatnog “opterećenja” koji je neminovno postojanjem dva sklopa novih ćelija, kako bi se adaptirao i “usvojio” te “signale” kao sopstvene. Tako se već intrauterine uspostavlja konekcija majke i ploda što je fiziološko povezivanje i zajednična adaptacija, koja daje najlepse rezulate, rađanjem zdrave bebe i očuvanjem zdrava majke.

Family - Woman / EN

Family - Woman

1. Child

A reproductive period in women may be divided into several parts, beginning with the development of female sexual features in childhood. During childhood, a consciousness about gender, emotional as well as spiritual, will begin to develop. This is the period when certain congenital anomalies may be detected during first examinations at the pediatrician’s.

2. Puberty

Puberty is characterized by numerous psychological and physical changes in girls. In our culture, puberty is the period that starts between the age of 12 and 17. A key moment related to the reproductive health of girls is menarche, or the first period. This is the period when girls should be offered proper education related to reproductive health, hormonal changes, birth control and psychological changes they are experiencing, empowering them and showing care.

3. Generative age

Female generative age lasts from the end of puberty until the climacterium. During this period, a woman reaches full reproductive maturity. This is the period when women should be presented with possibilities to screen for cervical carcinoma, as well as advice on conception, birth control, sexually transmitted diseases and all menstrual cycle variations.

4. Climacterium

Climacterium presents a period in a woman’s life before and after the last menstrual period. In our geographic area, it usually starts between age of 45 and 50 and is characterized by gradual extinguishing of ovarian function. Women of this age should be presented with options for breast cancer screening but also pointed to all the changes they would experience with the gradual fall in hormone levels, both emotional and physical. Healthy life style is especially important in order to prevent osteoporosis.

5. Menopause

Menopause presents the last menstrual period in woman’s life. Each bleeding that appears after the menopause should be examined by the gynecologist. It is recommended to continue with regular screenings during this period. Since the reproductive hormones are significantly lower, women may be offered different lubricants and preparations which moist and renew mucosa and facilitate intercourse.

MONITORING

1. Development

During all female reproductive periods, usual changes that may be considered physiological could be monitored. In childhood, girls’ growth is monitored with the changes being most expressed during puberty when, from the gynecological aspect, the attention is being paid to development of hairiness, breasts growth and beginning of menstruation.

2. Hormones

Hormone levels oscillate not only during reproductive period of a woman but also on a monthly level, which is the basis of menstrual cycle. Menstrual cycle is being regulated by hormones that levels of may be measured and point to need to enhance or suppress their action. Sex hormones such as GnRH, LH, FSH, estrogen, progesterone, testosterone but also thyroid hormones TSH and FT4 are being addressed here.

3. Osteomuscular system

Osteomuscular system comprises of muscles and bones. Even though it is not quite obvious, bone density, and therefore strength, depends on female sex hormones. During childhood, we monitor the growth and development of a girl while in climacterium and senium (old age) of a woman it is important to pay attention to osteoporosis and prevent it.

4. Menstrual cycle

The menstrual cycle begins with the first day of bleeding and ends with the beginning of next bleeding. Menstrual cycle has two phases, follicular and secretory. During the follicular phase, follicle that houses egg grows, mainly due to estrogen influence. The most developed follicle bursts, releasing the egg cell, during the process called ovulation. The remaining follicle transforms into corpus luteum and excretes progesterone that regulates the second phase of the menstrual cycle, secretory phase. The secretory phase of the menstrual cycle is characterized by thickening of uterine lining in order to house possibly fertilized egg cell, namely embryo.

5. Breasts

Breasts present a collection of mammary glands surrounded by fatty cells and connective tissue. Breasts start to develop in puberty and evolve during life, change during cycle and pregnancy. On the other hand, during the entire life, malignant transformation of some of these cells may occur, thus it is important to advise women to perform mammography screening, besides self-examination, at the same stage of the cycle.

6. Sexology

Female sexuality has been suppressed for centuries. During life, starting from the puberty, female sex drive appears, for both the pleasure and reproduction. It is of extreme importance to educate girls on acceptance to sexual intercourse, birth control methods, sexually transmitted diseases, as well as empowering of their own needs. In older age, due to mucosa dryness, it is recommended to use lubricants and preparations that moist and renew mucosa of the rectal and genital tract.

7. Nutrition

Nutrition in woman’s life does not differ significantly from general recommendations. It is important to take optimal quantity of micro and macronutrients with maintaining body mass and prevention of development of health complications such as hypertension and diabetes. These conditions may additionally complicate conception, and subsequently pregnancy management, delivery and post-partal period.

8. Physical activities

Activity is an important component in life due to its benefits to both physical and mental health. Since the very early age, girls could be advised to practice sports activities, especially aerobic ones, while it is recommended to continue with recreational physical activities throughout life. During pregnancy, but also senium, women are advised to practice easy to medium intensity exercises such as walking, yoga, slow swimming. Kegel exercises are especially important for maintenance of pelvic floor muscles.

9. Complete health condition

Gynecological aspect is only one component in the complete well-being of a woman. Many chronic diseases may reflect to, above all, pregnancy planning and pregnancy itself. Therefore, multidisciplinary approach is essential and health should be observed through integrative and individualized prism.

MANDATORY EXAMINATIONS

1. Examination

Gynecological examination is the basic part of gynecological evaluation. It includes objective examination of external genitalia, bimanual examination and speculum examination. In physiological conditions the examination is not painful but may present discomfort so, during the examination, the patients are placed in the most optimal position for the observing of gynecological organs, as per doctor’s and midwife’s advice. It is advisable to empty the bladder before the examination to obtain valid findings.

2. Ultrasonography

Ultrasonography is a non-invasive method of examination which provides image of internal genitalia. The image is formed based on reflection of ultrasound waves from the probe to the organs creating perception in different tissue structures. Ultrasonography is a subjective method but of great importance for diagnosis. The examination may be performed by vaginal probe (placed via vagina or rectum if the first is unavailable) or trans-abdominal probe.

3. Doppler ultrasound

Doppler ultrasound examination is a method based on Doppler Effect and enables observing of vascularization, namely small pelvis structures blood supply. This method is significant both in pregnancy and outside of it for different pathological conditions in gynecology that may be timely diagnosed.

4. Colposcopy

Colposcopy is a method by which cervix is observed with the aid of magnification tool of the apparatus called colposcope. This examination takes several minutes and is pain-free. After the placing of the speculum, colposcope is inserted and cervix is observed before and after being colored by specific solutions that enable the presence of inadequate cells or blood vessels to be seen.

5. Breast ultrasound

Breast ultrasound is a method that provides insight into breast internal structure. Breast ultrasound may provide general data that is supplemented by mammography. Moreover, certain smaller interventions (punctions, biopsies) may be performed under ultrasound control in outpatient setting and sterile conditions.

1. Confirmation of pregnancy by checking the basal status of the whole body

Pregnancy is confirmed by positive values of the hormone known as beta HCG after missed period while pregnancy viability is confirmed by observing fetal heartbeat from the 6th week of gestation (counted as 6 weeks from the date of the first day of the last period, i.e. when beta HCG level reaches 1,000 IU). It is recommended, at the first examination, to note all possible chronic diseases, previous gynecological diseases and surgeries, and consult other specialists, as needed, in order to provide the pregnant woman with an integrative, individualized and multidisciplinary approach. The pregnancy presents ‘altered state’, namely ‘a test for organs and organ systems capacity’ and it is wiser to timely know in order to be one step ahead of possible issues. Thus, both maternal and fetal complications are prevented.

2. DOUBLE

Double test is a first trimester screening. This means that Double test is offered to parents in the first 13 weeks of gestation and its result shows statistical probability for most common fetal trisomies (genetic aberrations related to anomaly syndromes). Double test includes ultrasonography finding (which encompasses several aspects of detailed sub-specialist examination) and two biochemical parameters from the maternal blood (hence the name Double – two).

3. TRIPLE

Triple test is a second trimester screening test. This means that Triple test is offered to parents between the 14th and 20th week of gestation and its result shows statistical probability for most common fetal trisomies (genetic aberrations related to anomaly syndromes). Triple test includes ultrasonography finding and three biochemical parameters from the maternal blood (hence the name Triple – three).

4. NIPS

NIPS or Non-Invasive Prenatal Screening is a test that is completely safe for both the mother and the fetus. It includes drawing of maternal blood, which contains fetal cells, and analysis for the presence of chromosomal aberrations. Optimally, the test is performed approximately at the 10th week of gestation. Even though the advantages of this test are early performing and ease of application, which includes only blood drawing, this presents a screening method without the definitive diagnosis.

5. Invasive diagnostic procedures

Unlike screening methods, invasive diagnostic procedures give a definite diagnosis. The weakness of these methods (amniocentesis, cordocentesis, chorionic willi biopsy, etc) is the fact that they are performed later in pregnancy comparing to screening methods, and thus may have complications that present danger to the mother and the fetus, i.e. pregnancy (infections, bleedings, hematoma, miscarriage). Well-prepared maternal organism and competent perinatologist significantly decrease the incidence of complications.

1. Fetal growth

Fetal growth is being monitored throughout the pregnancy. Before the doctor declares, at any point, the growth and development of pregnancy, he/she must have data on accurate pregnancy dating, based on first trimester ultrasound. Fetal growth is conditioned by different factors related to maternal condition, placenta condition, as well as condition of the fetus.

1. Fetal development

If a doctor determines stagnation in fetal development – namely growth restriction (IUGR- Intrauterine Growth Restriction) or fetal excessive growth (macrosomio fetus), the first thing is to apply diagnostic procedures to determine the cause. It is better not to allow these changes to occur. They can later reflect to future health of the child in adult life. Thus, by proper pregnancy management complications are prevented not only in newborn but also in adult person. Modern medicine calls this ‘fetal programming’, i.e. prevention of adult life diseases.

Based on ultrasound parameters, Doppler ultrasound findings and later CTG (cardiotocography), a doctor will in parallel monitor ‘fetal condition’ and plan proper timing for delivery. Sometimes, it is safer for the fetus to end the pregnancy by delivery.

If maternal health and life are in danger, a therapy may be administered starting from the the 24th week of gestation which enables delivery of the baby, further monitoring at the neonatology unit and saving mother’s and baby’s life. Thus, healthy offspring is provided from prematurely ended pregnancies (when miscarriage is possible, in case of preterm delivery, when mother’s health, or life, is in danger). This approach is called ‘artificial fetal maturation’.

2. Placenta

Placenta is the only organ formed out of tissue from two different organisms. Placenta has the role in supplying nutrients and oxygen to the fetus. Placental maturity may be evaluated by ultrasonography, when blood flow Doppler flows are observed through the uterus, between the uterus and placenta, as well as further cascade of circulation through the umbilical cord and, of course, within the fetus itself.

Fetus is actually a small human being within the mother’s body. Having that in mind, the circulations monitored in adult may also be monitored in the fetus. The priority in the cascade of diagnosis is blood flow through the fetal brain so complications in subsequent physical, mental and complete development of the future baby are prevented.

3. Amniotic fluid

Amniotic fluid is fluid that fills the amniotic sac and we all know it when the ‘waters break’. Amniotic fluid is rich in different nutrients but also fetal cells and may be sampled for genetic analyses. At first, amniotic fluid is created from maternal plasma, but after fetal kidneys are formed, it also comprises excreted fetal urine. With the development of gastrointestinal system, fetus swallows and inhales amniotic fluid and thus optimal quantity of amniotic fluid is maintained. Evaluation of its quantity is performed by ultrasound examination.

4. Fetal heart echo

Fetal heart echo presents a detail examination of fetal heart by which heart defects or position or rhythm irregularities of fetal heart may be diagnosed. It is best to perform this examination between the 22nd and the 24th week of gestation because the heart structures are easiest to observe. The examination takes approximately half an hour and is painless while the image is obtained by abdominal probe.

1. Maternal complications prevention

Complications during pregnancy are possible and may originate from different causes – internal related to health condition of the mother and pregnancy itself, and caused by external factors. Some of them may be prevented and corrected by change in life style. At the first examination, the doctor needs to be familiar with maternal chronic diseases and possible previous surgeries. It is necessary to check the pregnancy at least once in every trimester. Besides gynecological and ultrasound examination, it is necessary to perform basic laboratory analyses, while the specific ones are further planned individually. Arterial blood pressure is monitored, as well as weight gain. Mothers should be advised on available vaccines and immunization, and on benefits of physical activities and healthy personalized nutrition.

2. Prevention of fetal complications, miscarriages

A miscarriage is a spontaneous loss of pregnancy before the 24th week of gestation (even though the literature data state the 20th week of gestation, at the 24th week of gestation, pneumocytes type 2 of fetal lungs are anatomically formed and proper therapy may provide healthy offspring without complications).

The causes of miscarriage are numerous (genetic aberrations, infections, anatomy anomalies, hormonal causes, and thrombophilias) and precise individual approach mainly determines the cause and prevents its recurrence. It is suggested to advise the pregnant patient how to ‘listen’ to her body without stress in order to be one step ahead of the problem. In this way, healthy and satisfied patient is obtained, and family as a whole.

Sometimes, signs of miscarriage appear such as pain or bleeding. Then, the pregnant patient is administered therapy in the form of progesterone or, in case the cause is established, the cause-specific therapy (for example, thyroid hormones or anticoagulant therapy). The dosing and mode of administration demand precision since even this may cause subsequent complications.

3. Psychological preparation

Psychological preparation of the pregnant patient and new mother requires a multidisciplinary approach that may be provided by doctor, psychologist, midwife, but also partner, family and society. Education is the first step in empowering women to be proactive in their pregnancies. Modern medicine demands such an approach. Pregnancy is a ‘blessed state’, but in the modern world it is better to obtain a competent advice and avoid co-called personal experience advice from people offering help. Each person is unique and therefore approach to a pregnant patient demands subordination of protocols and guidelines to individual approach. Each attempt to patternize in medicine carries a risk because a mathematical approach in perinatology, pregnancy management, does not bring quality results.

4. Timing and mode of delivery

Proper timing and determining the mode of delivery depend on obstetrics and non-obstetrics, perinatology, indications. Term pregnancy is considered a delivery between the 37th and the 42nd week of gestation, even though in practice it is rarely allowed for the pregnancy to go beyond the term for more than several days. Not later than from the 36th week of gestation, the pregnant patients should be referred to CTG check-ups to monitor uterine contractions and fetal heart rate. In case of pregnancy complications, maternal and fetal conditions are observed by several methods that, as an algorithm, provide more precise image and possibility to avoid urgencies and complications.

Understanding of ‘fetal condition’, i.e. interpreting what the baby wants to tell us about himself/herself, is provided by monitoring of fetal growth, weight gain, quantity of amniotic fluid, fetal movements, mode of breathing, muscle tone, biophysical profile. With serial Doppler flows and monitoring of blood circulation, carrying nutrients and oxygen, we have a spectrum of parameters, which help us interpret the fetal condition.

The mode of delivery is determined according to maternal condition, fetal condition and obstetrics indications.

If we manage to respect the nature, in complication-free pregnancy, where pelvic measures of the mother, her general condition and fetal condition allow us – the priority is given to natural vaginal delivery.

In case of present indications, surgery – also known as Cesarean Section – is timely planned.

Use of anesthesia during delivery, application of epidural analgesia for pain relief during delivery, implies dose adaptation in order to provide quality and successful delivery.

Should complications occur during vaginal delivery, the emergency Cesarean Section is performed to end the pregnancy.

5. Fetal programming – providing maximum quality for fetal genetic potential to emerge

By regulating risk factors that make the pregnancy pathological, fetal programming is affected and possible diseases in adult life are decreased. The fetus then has the possibility to develop in ‘healthy’ environment provided by ‘the mother’. Let us imagine that the newborn lives in conditions of clean air, light, food… or is exposed to dark, pollution, bad nutrition. Growth and development are expectedly better in healthy environment. The same happens with fetus within the uterus.

Fetal programming implies epigenetic changes in fetus as a response to different external (for example smoking) or internal factors (for example gestative diabetes, hypertension, long-term diabetes, thyroid disorders, metabolopatias, etc). Epigenetic changes mean that different genes are activated in exposed fetus in order to adapt to the environment.

1. Hypertension in pregnancy

Hypertension in pregnancy appears as a new condition and consequence of pregnancy or as pre-existing maternal hypertension. Elevated blood pressure is the one with values above 140/90mmHg, i.e. values of systolic blood pressure 30mmHg above usual or 15mmHg above usual diastolic blood pressure. Hypertensive therapy in pregnancy is slightly different from the one outside the pregnancy because the most common hypertensive drugs may not be used during pregnancy due to harmful effect to the fetus so, besides diet, central antihypertensive drugs are mainly used (Methyldopa, affecting the central nervous system). Dosage and type of therapy may be crucial and require monitoring of not only blood pressure but also a wider spectrum of the mother and the fetus. This way, also the complications caused by inadequate and mal-dosed therapy are prevented.

2. Gestative diabetes

Gestative diabetes presents a disturbance in glucose metabolism originating in pregnancy. It is diagnosed by increased fasting glycemia and/or pathological values during glucose tolerance test. It is, as other types of diabetes, related to numerous pregnancy complications (heart defects, polyhydramnion, and fetal macrosomy). Gestative diabetes may be treated by diet and moderate physical activity. A significant number of people have the potential for the incidence of this metabolic disorder.

In practice, one test is usually considered sufficient, valid, and good. However, the pregnant patient comes to a follow-up, fetus, placenta and quantity of amniotic fluid show the real condition. A modern trend is to prevent subsequent obesity, blood pressure increase, and newborn diabetes, early or later in life. This is simple to treat in pregnancy if we are aware, know the condition, recognize it and treat it properly.

3. Diabetes mellitus type 1

Diabetes mellitus type 1 is an autoimmune disorder in glucose metabolism when pancreatic cells do not produce insulin. Persons with this type of diabetes have insulin substitution until the rest of their lives. During pregnancy, patients with diabetes mellitus type 1 require a correction in therapy. There are hormones that originate from placenta, fetus and maternal therapy to prevent contractions, which require dose correction and proper monitoring.

More intensive observation is necessary under the multidisciplinary team consisting of endocrinologist, sometimes nephrologist, ophthalmologist, and neurologist.

Maternal body with pre-existing kidney or eye complications must be properly balanced before the pregnancy. During pregnancy, mother and fetus are monitored and further progression of complications is not allowed.

Those women without complications during pregnancy, under proper guidance of a professional with sub-specialization in perinatology, and with maternal discipline and awareness, should not have consequences, while quality of reproduction and motherhood are obtained.

4. Diabetes mellitus type 2

Diabetes mellitus type 2 is an acquired disorder in glucose metabolism largely connected to obesity. This type of diabetes may be controlled by oral therapy outside of pregnancy.

Patients becoming pregnant with this disorder are monitored and their therapy is balanced by modern approach avoiding disturbance in both mother and the fetus. In such pregnancies, it is advisable for the pregnant patient to be observed by the sub-specialist in perinatology, multidisciplinary, in order to obtain quality monitoring of maternal and fetal condition and outcomes with good results for maternal health and health of future baby.

5. Thyroid gland disorder

Thyroid gland regulates the entire metabolism. Thyroid gland disorders may be in its increased (hyperthyroidism) or decreased function (hypothyroidism). Sometimes these disorders are first diagnosed in pregnancy. The complications related to pregnancy are most commonly seen as hyperemesis (intense vomiting), infertility or recurrent miscarriage. The therapy includes hormonal substitution in case of hypothyroidism or the use of their antagonists in case of hyperthyroidism.

Proper therapy and hormone monitoring is necessary for full physical, mental and intellectual development of a child later since hormonal levels affect fetal condition.

6. Pathological obesity

Pathological obesity is a condition where BMI (body mass index) is above 30 and is related to many negative health outcomes, including infertility and complications such as hypertension and gestative diabetes. Mandatory advice to these patients is diet with physical activities together with pregnancy monitoring in order to timely detect complications.

When pregnancy is entered into with increased body weight, it is advised to determine all the details in time to avoid complications predicted by medicine and often seen in practice.

7. Condition after malignancy

Thanks to increasingly better therapy options and higher survival rate in the treatment of malignancies, there is an increased number of women becoming pregnant after malignancies. It is necessary to include the oncologist in the monitoring of these pregnancies and patients, and offer individualized and multidisciplinary approach. Today, the field of oncofertility, which treats patients with active malignancies who wish to continue their pregnancies, is more and more developed.

8. Congenital thrombophilias

Thrombophilias present hematological disorders with the tendency to form blood clot, i.e. thrombus. Congenital thrombophilias are a consequence of gene mutation in protein genes included in the clotting system, coagulation. They may be responsible for infertility, recurrent miscarriages as well as late pregnancy losses. They are often diagnosed in pregnancy since there are no obvious symptoms. With careful family and personal history, examination of the patient, the possibility of this condition may be observed. As in other segments of life, measures and modes, diagnosis and therapy approaches must exist. There are protocols with individualized approach, monitoring of circulation between placenta and uterus, as well as circulation – Doppler – of the umbilical artery, which determine which therapy is administered. The cooperation with specialist in hematology, familiar with this specific field, is necessary.

9. Uterine anomalies

Uterine anomalies present disturbance in uterus development which may be undetected during regular gynecological examination as they may be discreet and without symptoms. However, they are often the cause of infertility or recurrent miscarriage. They are corrected by surgery, most commonly by hysteroscopy as minimally invasive procedure. Sometimes, the correction of the condition is not necessary and complications are overcome by proper therapy. Even after the correction, it is necessary to monitor the condition to prevent complications that are expected in line with the scars after interventions.

10. Endometriosis

Endometriosis presents a condition where endometrium, an inner layer of uterine wall, grows out of uterine cavity and forms endometriotic focuses or lesions. This condition may be neglected for years because it presents with non-specific symptoms such as painful menstrual bleeding, pain during intercourse or problems with bowel movements. Endometriosis is responsible for a significant percentage of infertility causes. Usually, the symptoms are alleviated after a successful pregnancy.

The quality of woman’s life, pain-free menstrual cycle and pain-free intercourse are all-necessary to be provided in the modern age.

11. After miscarriages

The loss of pregnancy is extremely painful and emotional experience, and re-conception often carries a certain dose of worrying. In case recurrent miscarriages are diagnosed (more than two consecutive pregnancy losses), it is recommended to test for possible known causes such as infections, cervical cells disorders, uterine internal disorders, genetic causes, uterine anomalies, hormonal misbalance, congenital and acquired thrombophilias, misbalance of some of the organ systems with secondary reflection causing miscarriages, testing possible causes in male partner. In accordance with miscarriage data, which may provide many answers if carefully taken, a specific cause is diagnosed and unnecessary testing is prevented.

12. IVF pregnancy particularities

IVF or In-Vitro Fertilization is a procedure in infertility treating when egg cells are fertilized with spermatozoids outside of mother’s body. Emotional experience and the level of care are often higher in parents with IVF pregnancy. Considering the fact that sometimes the cause of IVF is a maternal or paternal chronic condition, these are additional default complications of such pregnancies.

However, pregnancy management does not differ significantly from the pregnancy conceited naturally.

If the pregnancy is a result of egg cell donation and spermatozoid donation, the pregnancy is approached completely differently since this is the only way to secure healthy mother and fetus.

To simplify the understanding of this condition is the fact that the pregnancy originated by motivating the hormonal influence, or with the donation the fact that maternal body now has, from the immune and genetic aspect, the set of two ‘new’ segments, recognized by her body. It is desired for her body to properly accept them, nourish them, so the fetus may comfortably grow and develop in maternal body. Moreover, the signals that fetus sends to maternal body demand proper therapy in order to save the mother’s body from additional burden that cannot be avoided due to two sets of new cells, to adapt and adopt those signals as own. Thus, the connection between mother and fetus is established in utero, physiological bonding and joined adaptation, giving the most beautiful results by delivering a healthy baby and preserving maternal health.

Famiglia - Donna / IT

Famiglia - Donna

1. Infanzia

La vita riproduttiva di una donna può essere suddivisa in diversi periodi, che iniziano con lo sviluppo delle caratteristiche sessuali femminili durante l'infanzia. Durante l'infanzia, inizia a svilupparsi la consapevolezza del genere, sia emotivo che spirituale. Durante questo periodo si possono notare alcune anomalie congenite alle prime visite pediatriche.

2. Pubertà

Il periodo della pubertà è caratterizzato da numerosi cambiamenti mentali e fisici nelle ragazze. Nel nostro ambiente la pubertà è considerata come un periodo che inizia tra i 12 e i 17 anni. Il momento chiave relativo alla salute riproduttiva nelle ragazze è il menarca, ovvero la prima mestruazione. Durante questo periodo, alle ragazze dovrebbe essere offerta un'istruzione relativa alla salute riproduttiva, ai cambiamenti ormonali, alla contraccezione e ai cambiamenti psicologici che sperimentano con l'empowerment e la cura.

3. Età generativa

L'età generativa di una donna inizia dopo la fine del periodo della pubertà e dura fino alla menopausa. Durante questo periodo, la donna raggiunge la piena maturità riproduttiva. Durante questo periodo, alle donne dovrebbe essere presentata la possibilità di uno screening per il cancro cervicale, nonché consigli relativi al concepimento, alla contraccezione, alle infezioni sessualmente trasmissibili e a tutte le variazioni del ciclo mestruale.

4. Climax

Il climax è il periodo di una donna prima e dopo l'ultima mestruazione. Nel nostro clima si manifesta generalmente tra i 45 ei 50 anni, ed è caratterizzato dalla progressiva estinzione della funzione ovarica. Alle donne di questa età dovrebbe essere presentata la possibilità di sottoporsi allo screening per il cancro al seno, ma anche sottolineare tutti i cambiamenti che sperimenteranno con un graduale declino degli ormoni, sia mentali che fisici. Particolare importanza è attribuita all'acquisizione di sane abitudini di vita al fine di prevenire l'osteoporosi.

5. Menopausa

La menopausa è l'ultima mestruazione nella vita di una donna. Qualsiasi sanguinamento che si verifica dopo la menopausa dovrebbe essere esaminato da un ginecologo. Durante questo periodo, si raccomanda inoltre di continuare con regolari esami di screening. Poiché gli ormoni riproduttivi sono significativamente più bassi, alle donne possono essere offerti vari lubrificanti e preparati che idratano e rinnovano le mucose e facilitano il rapporto sessuale.

MONITORAGGIO

1. Sviluppo

Durante tutti i periodi riproduttivi delle donne si possono seguire i soliti cambiamenti che sono considerati fisiologici. Durante l'infanzia è monitorata la crescita di una ragazza e i cambiamenti sono particolarmente pronunciati durante la pubertà, quindi, dal lato ginecologico, l'attenzione è rivolta principalmente alla crescita dei peli corporei, allo sviluppo delle mammelle e alla comparsa delle mestruazioni.

2. Ormoni

Gli ormoni oscillano non solo durante l'età riproduttiva di una donna, ma anche su base mensile, che è la base del ciclo mestruale. Il ciclo mestruale è regolato da ormoni i cui valori possono essere misurati e indicare la necessità di compensare o sopprimere la loro azione. Questo si riferisce agli ormoni sessuali come GnRH, LH, FSH, estrogeni, ptogesterone, testosterone, ma anche agli ormoni tiroidei principalmente TSH e fT4.

3. Sistema osteomuscolare

Il sistema osteomuscolare è costituito da muscoli e ossa. Sebbene non sembri del tutto ovvio, la densità delle ossa, e quindi la loro forza, dipende dagli ormoni sessuali femminili. Durante l'infanzia seguiamo la crescita e lo sviluppo di una ragazza, mentre in menopausa e senile (età avanzata di una donna), è particolarmente importante prestare attenzione all'osteoporosi e prevenirla.

4. Ciclo

Il ciclo mestruale inizia il primo giorno di sanguinamento e termina all'inizio del sanguinamento successivo. Il ciclo mestruale ha due fasi, follicolare e secretoria. Durante la fase follicolare crescono i follicoli in cui vengono immagazzinati gli ovuli, principalmente sotto l'azione degli estrogeni. Il follicolo più prominente scoppia, rilasciando un ovulo in un processo chiamato ovulazione. Il follicolo residuo si trasforma in corpo luteo e secerne progesterone, sotto la cui regolazione avviene la seconda fase del ciclo, cioè la fase secretoria. La fase secretoria è caratterizzata dall'ispessimento dello strato interno dell'utero in modo che possa ricevere un ovulo potenzialmente fecondato, cioè un embrione.

5. Seni

I seni sono un insieme di ghiandole mammarie circondate da cellule adipose e tessuto connettivo. I seni iniziano a svilupparsi durante la pubertà e subiscono la loro evoluzione durante la vita, i cambiamenti durante il ciclo e la gravidanza. D'altra parte, la trasformazione maligna di alcune di queste cellule può verificarsi durante la vita, quindi è importante consigliare alle donne di eseguire esami di screening mammografico nella stessa fase del ciclo, oltre all'autoesame del seno.

6. Sessuologia

La sessualità femminile è stata vincolata per secoli. Durante la vita di una donna, a partire dalla pubertà, le pulsioni sessuali compaiono sia per il piacere che per la riproduzione. È particolarmente importante educare le ragazze sul consenso al rapporto sessuale, sui metodi contraccettivi, sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sul rafforzamento dei propri bisogni. In età avanzata, a causa della secchezza della mucosa, è consigliabile utilizzare lubrificanti e preparati che idratino e rigenerino la mucosa del tratto anogenitale.

7. Nutrizione

La dieta nella vita di una donna non differisce in modo significativo dalle raccomandazioni generali. È importante assumere la quantità ottimale di micro e macronutrienti mantenendo il peso corporeo e prevenendo lo sviluppo di complicazioni per la salute come ipertensione e diabete. Queste condizioni possono complicare ulteriormente il concepimento e quindi il mantenimento della gravidanza, del parto e del periodo postpartum.

8. Sport

Lo sport è una componente estremamente importante nella vita a causa dei suoi benefici per la salute fisica e mentale. Fin dalla più tenera età, alle ragazze possono essere suggerite attività sportive, soprattutto di tipo aerobico, ed è consigliabile continuare l'attività sportiva ricreativa per tutta la vita. In gravidanza, ma anche in età senile, si consiglia alle donne di fare esercizi leggeri o di media intensità come camminare, yoga e nuoto leggero. Gli esercizi di Kegel sono particolarmente importanti per mantenere i muscoli del pavimento pelvico.

9. Salute completa

L'aspetto ginecologico della salute è solo uno nel completo benessere di una donna. Molte malattie croniche possono influenzare, soprattutto, la pianificazione della gravidanza e la gravidanza stessa. Pertanto, è molto importante avvicinarsi da un aspetto multidisciplinare e guardare alla salute attraverso un prisma integrativo e individuale.

MONITORAGGIO OBBLIGATORIO

1. Esame ginecologico

L'esame ginecologico è una parte fondamentale della valutazione ginecologica. Si tratta di un esame obiettivo dei genitali esterni, seguito da un esame bimanuale ed esame con lo speculum. L'esame stesso in condizioni fisiologiche non è doloroso, ma può essere sgradevole, quindi i pazienti vengono indirizzati nella posizione più ottimale per l'esame degli organi ginecologici durante l'esame su consiglio del medico e dell'ostetrica. Si consiglia di svuotare la vescica prima dell'esame in modo che il risultato sia il più valido possibile.

2. Ecografia

L'ecografia è un metodo di esame non invasivo che fornisce un'immagine degli organi genitali interni. L'immagine si forma sulla base del riflesso delle onde ultrasoniche dalla sonda sugli organi e crea la percezione in varie strutture tissutali. L'ecografia è un metodo soggettivo, ma di grande importanza per la diagnostica di base. L'esame può essere eseguito con una sonda vaginale (che viene posizionata attraverso la vagina o il retto quando non è disponibile per la prima volta) o con una sonda transaddominale.

3. Ecografia Doppler

L'ecografia Doppler è un metodo che si basa sull'effetto Doppler e consente l'osservazione della vascolarizzazione, cioè dell'afflusso di sangue alle strutture della piccola pelvi. Il metodo è importante sia in gravidanza sia in stato di non gravidanza per varie condizioni patologiche in ginecologia che possono essere rilevate in modo tempestivo.

4. Colposcopia

La colposcopia è un metodo mediante il quale la cervice viene osservata con un grande ingrandimento su uno strumento chiamato colposcopio. Questo esame dura pochi minuti e non è doloroso. Dopo aver posizionato lo speculum, viene introdotto un colposcopio e la cervice viene osservata prima e dopo la colorazione con determinate soluzioni che forniscono informazioni sulla presenza di cellule o vasi sanguigni inadeguati.

5. Ecografia mammaria

L'ecografia mammaria è un metodo che fornisce informazioni sulla struttura interna del seno. L'ecografia può fornire dati di orientamento integrati con reperti mammografici. Inoltre, alcuni interventi minori (punture, biopsie) possono essere eseguiti sotto controllo ecografico in ambiente ambulatoriale e in condizioni di sterilità.

1. Diagnosi di gravidanza e controllo delle condizioni generali dell'intero organismo

La gravidanza è determinata dai valori positivi di un ormone noto come beta hCG dopo l'assenza del flusso mestruale e la vitalità della gravidanza è confermata dalla rivelazione dell'attivita' cardiaca dalla 6a settimana di gestazione (6 settimane dalla data del primo giorno dell'ultima mestruazione, cioè quando il livello di beta hCG raggiunge 1000 u.i.). Durante la prima visita è opportuno registrare tutte le eventuali malattie croniche, patologie ginecologiche pregresse e interventi chirurgici e, se necessario, consultare specialisti per fornire alle donne in gravidanza un approccio integrativo, individuale e multidisciplinare. La gravidanza è "controllo della capacità degli organi e dei sistemi organici" - ed è più saggio conoscerla per tempo, per andare "un passo avanti" rispetto a possibili problemi. Un questo modo si prevengono le complicazioni sia per la madre che per il feto.

2. DUO TEST (BI TEST)

Il Duo test è un test di screening del primo trimestre. Ciò significa che il Duo test viene proposto ai genitori nelle prime 13 settimane di gravidanza e che il suo risultato mostra una probabilità statistica che il feto abbia alcune delle più comuni trisomie (aberrazioni genetiche associate a sindromi anomale). Il Duo test prende in considerazione il reperto ecografico (che comprende diversi aspetti di un preciso esame subspecialistico) e due parametri biochimici del sangue materno (da cui il nome Duo - Double, in inglese).

3. TRIPLO TEST (TRI-TEST)

Il Triplo test è un test di screening del secondo trimestre. Ciò significa che il Triplo test viene proposto ai genitori tra le 14 e le 20 settimane di gravidanza e che il suo risultato mostra una probabilità statistica che il feto abbia alcune delle trisomie più comuni (aberrazioni genetiche associate a sindromi anomale). Il Triplo test tiene conto del reperto ecografico e di tre parametri biochimici del sangue materno (da cui il nome Triplo -Tripple, in inglese).

4. NIPS

Il NIPS o screening prenatale non invasivo è un test completamente sicuro sia per la madre che per il feto. Implica il prelievo del sangue materno, che contiene cellule fetali, e l'esecuzione di un'analisi per la presenza di abaerazioni cromosomiche. Il test è ottimale da eseguire intorno alla decima settimana di gestazione. Sebbene i vantaggi siano che può essere fatto prima e richiede solo un prelievo di sangue, questo risultato è anche un metodo di screening che non fornisce una diagnosi definitiva.

5. Diagnostica invasiva

A differenza del metodo di screening, la diagnosi invasiva fornisce una diagnosi definitiva. Lo svantaggio di questi metodi (amniocentesi, cordocentesi, prelievo dei villi coriali…) è che vengono eseguite più tardi in gravidanza rispetto ai metodi di screening e che possono avere complicazioni pericolose per la madre e il feto, ovvero per gravidanza (infezione, sanguinamento, ematoma, aborto). L'organismo ben preparato di una madre e un perinatologo esperto, riducono significativamente la possibilità di complicanze.

1. Crescita fetale

La crescita fetale è monitorata durante la gravidanza. Prima che il medico possa decidere sulla crescita e sull'andamento della gravidanza, deve avere informazioni sull'accuratezza della datazione della gravidanza, sulla base dell'ecografia del primo trimestre. La crescita del feto è condizionata da vari fattori legati alla condizione della madre, della placenta, nonché alla condizione del feto stesso.

1. Sviluppo fetale

Se il medico rileva un ritardo della crescita fetale (IUGR - Intrauterine growth reduction) o la sua eccessiva crescita (macrosomia fetale), verrà prima fatta una diagnosi per determinarene il motivo. È meglio non permettere che si verifichino tali cambiamenti che in seguito possono influenzare la salute futura del bambino quando diventa adulto. Pertanto, gestendo correttamente la gravidanza si prevengono le complicazioni non solo nel neonato, ma anche quelle complicazioni che compaiono nella vita successiva del bambino quando diventa adulto. Nella medicina moderna, questo è chiamato "programmazione fetale" - o "prevenzione delle malattie in eta' adulta".

Allo stesso tempo, il medico monitorerà il benessere del feto sulla base di parametri ecografici, esami ecografici Doppler e successivamente CTG (cardiotocografia) e in base a tali esami pianificherà il momento giusto per il parto. A volte è più sicuro per il feto interrompere la gravidanza con il parto.

Se la salute e la vita della madre sono in pericolo, a partire dalla 24° settimana è possibile effettuare una terapia che garantisce la nascita del bambino, successivamente monitorato presso la neonatologia, e salva la vita della madre e del feto. Ciò garantisce una prole sana da gravidanze prematuramente portate a termine (quando si verificano aborti, parti prematuri, quando la salute della madre è in pericolo, quando la vita della madre è in pericolo). Tale approccio in medicina è chiamato "maturazione fetale artificiale".

2. Placenta

La placenta è l'unico organo costituito dai tessuti di due diversi organismi. La placenta svolge un ruolo nel fornire nutrienti e ossigeno al feto. La maturità della placenta può essere valutata mediante ultrasuoni, è monitorato il flusso sanguigno "flussi Doppler" attraverso l'utero, tra l'utero e la placenta, nonché un'ulteriore cascata di circolazione attraverso il cordone ombelicale e, naturalmente, all'interno del corpo del feto.

Il feto è in realtà una piccola persona nel corpo della madre. Se la guardiamo in questo modo, le circolazioni che monitoriamo negli adulti possiamo monitorare anche nel feto. La priorità della cascata diagnostica è il flusso di sangue attraverso il cervello fetale in modo da prevenire le complicazioni del successivo sviluppo fisico, mentale e completo del futuro bambino.

3. Liquido amniotico ( Acque)

Le acqua o liquido amniotico è il liquido che riempie la cavità amniotica ed è noto a tutti quando scoppia il sacco amniotico. Il liquido amniotico è ricco di vari nutrienti e cellule fetali e può essere campionato per l'analisi genetica. Il liquido amniotico viene inizialmente generato dal plasma materno e dopo la formazione dei reni fetali, contiene anche l'urina fetale. Con lo sviluppo del sistema gastrointestinale, il feto ingerisce e inala liquido amniotico e in questo modo viene mantenuta la quantità ottimale di acqua. La stima della quantità di liquido amniotico viene eseguita tramite l'esame ecografico.

4. Ecocardiografia fetale

L'ecocardiografia è un esame dettagliato del cuore fetale che consente di diagnosticare difetti cardiaci o disturbi della posizione e del ritmo del cuore del bambino. Il periodo ottimale da fare questo esame è tra le 22 e le 24 settimane, perché le strutture cardiache sono più evidenti. L'esame dura circa mezz'ora ed è completamente indolore e l'immagine ecografica si ottene con una sonda addominale.

1. Prevenzione delle complicanze materne

Le complicazioni in gravidanza sono possibili e possono derivare da varie cause - cause interne legate allo stato di salute della madre e alla gravidanza stessa, e quelle che sono una conseguenza di fattori esterni. Alcuni di loro sono prevenibili e disponibili per la correzione, come le abitudini di vita. Durante il primo controllo il medico deve essere informato sulle malattie croniche della madre e su eventuali precedenti interventi chirurgici. È necessario controllare la gravidanza almeno una volta in ogni trimestre. Oltre all'esame ginecologico ed ecografico è necessario eseguire analisi di laboratorio di base, la specificità di ulteriori analisi è pianificata individualmente. Misurazione della pressione arteriosa, aumento di peso della donna. Le madri dovrebbero ricevere consigli sulle vaccinazioni e immunizzazioni disponibili, nonché sui benefici dello sport, su una dieta sana e adattata alla singola persona.

2. Prevenzione delle complicanze fetali, aborti spontanei

L'aborto è considerato una perdita spontanea di gravidanza prima della ventiquattresima settimana di gestazione (sebbene la letteratura indica il periodo dalla ventesima settimana. Nel periodo di 24 settimane di gestazione i pneumociti di tipo 2 dei polmoni fetali sono formati anatomicamente e una terapia adeguata può garantire una prole sana senza complicazioni).

Le cause dell'aborto sono numerose (aberrazioni genetiche, infezioni, anomalie anatomiche, cause ormonali, trombofilia) e un preciso approccio individuale al paziente principalmente permette di determinarne le cause e ne previene il ripetersi. Si consiglia di istruire la donna incinta su come "ascoltare" il suo corpo senza difficoltà, in modo da consentire l'accesso "un passo prima del problema". In questo modo si garantisce una condizione sana e soddisfatta della donna incinta e della famiglia nel suo insieme.

A volte possono apparire segni di aborto spontaneo, come dolore o sanguinamento. A tale punto alla donna in gravidanza il più delle volte si prescrive una terapia sotto forma di progesterone in varie forme e se la causa è nota, si determina la terapia adeguata ad essa (ad es. terapia sostitutiva dell'ormone tiroideo o terapia anticoagulante). Dosi e modalità di somministrazione richiedono precisione, perché anche questi particolari possono diventare la ragione di complicazioni successive.

3. Preparazione psicologica

La preparazione psicologica delle donne in gravidanza e delle future madri richiede un approccio multidisciplinare che può essere fornito da un medico, uno psicologo, un'ostetrica, ma anche in forma di supporto del partner, della famiglia e della società. L'istruzione è il primo passo per consentire alle donne di essere proattive durante la gravidanza. La medicina moderna richiede un tale approccio. La gravidanza è uno "stato di benedizione" e nella vita moderna è meglio fornire consigli di esperti ed evitare "consigli" che anche i più ben intenzionati adeguano alla loro esperienza personale. Ogni organismo è un "individuo" di per sé, e quindi l'approccio di una donna incinta richiede la subordinazione di un "protocollo" - una "guida" all'approccio individuale. Qualsiasi schematizzazione in medicina comporta un rischio, perché "l'approccio matematico" alla perinatologia - la gestione della gravidanza, non porta risultati di qualità.

4. Determinazione tempestiva del tempo e delle modalità del miglior parto

La determinazione tempestiva dell'ora e delle modalità del parto dipende da indicazioni ostetriche e non ostetrico-perinatologiche. Un parto a termine è considerato un parto compreso tra la trentasettesima e la quarantaduesima settimana, sebbene in pratica sia raramente consentito che la gravidanza superi il termine per più di pochi giorni. Al massimo a partire dalla 36° settimana, le donne in gravidanza dovrebbero essere inviate ai controlli CTG attraverso i quali viene monitorata la presenza di contrazioni uterine e la regolarità del battito cardiaco fetale. Nel caso di complicazioni della gravidanza, la condizione della madre e del feto viene monitorata attraverso diversi metodi che, come un algoritmo, danno un quadro più preciso e la possibilità di evitare le situazioni d'urgenza e le complicanze.

La comprensione delle "condizioni del feto", ovvero l'interpretazione di "ciò che il bambino vuole dirci di sé", si effettua monitorando la crescita del feto, l'aumento di peso, la quantità di liquido amniotico, i movimenti fetali, la respirazione, il tono muscolare, profilo biofisico. Oltre a una serie di flussi Doppler e al monitoraggio della circolazione sanguigna che trasporta i nutrienti, l'ossigeno... abbiamo una serie di parametri che aiutano a interpretare le condizioni del feto.

Il metodo per porre fine alla gravidanza dovrebbe essere adeguato alle condizioni della madre, del feto e alle indicazioni ostetriche.

Se rispettiamo la "natura", in una gravidanza che non ha complicazioni, dove le misure pelviche della madre, le sue condizioni generali, le condizioni del feto lo consentono, viene data priorità al parto naturale - vaginale.

In caso di necessità è prevista la tempestiva interruzione operativa del parto, meglio nota come "parto cesareo".

L'uso dell'anestesia durante il parto, l'uso dell'epidurale per prevenire il dolore del parto, implica un aggiustamento della dose al fine di garantire un parto di qualità e di successo.

Se si verificano complicazioni in un parto naturale, il parto termina con un parto cesareo d'urgenza.

5. Programmazione fetale - per garantire la massima qualità di manifestazione della capacità genetica del feto

Regolando i fattori di rischio che rendono patologica la gravidanza, si influisce sulla programmazione fetale e si riducono le potenziali malattie nell'età adulta del bambino. Il feto ha quindi l'opportunità di svilupparsi in un ambiente "sano" fornito dalla "madre". Una rappresentazione più vivida è quando si immagina un neonato piccolo che vive in condizioni di aria pulita, luce, cibo... o che sia esposto all'oscurità, all'inquinamento e a una cattiva alimentazione. La crescita e lo sviluppo del bambino dovrebbero essere migliori in un ambiente sano. Lo stesso accade con il feto all'interno dell'utero.

La programmazione fetale comporta cambiamenti epigenetici che si verificano nel feto in risposta a vari fattori esterni (es. fumo) o interni (es. diabete gestazionale, ipertensione, diabete di lunga data, disturbi della tiroide, metabolopatia...). I cambiamenti epigenetici significano che diversi geni vengono attivati in un feto esposto per adattarsi all'ambiente in cui si trova.

1. Ipertensione in gravidanza

L'ipertensione in gravidanza si presenta come una nuova condizione e una conseguenza della gravidanza o nel campo dell'ipertensione materna già esistente. La pressione sanguigna elevata è quella i cui valori sono superiori a 140/90 mmHg, cioè quei valori della pressione sistolica (massima) che sono 30 mmHg superiori alla pressione normale, o 15 mmHg superiori alla normale pressione diastolica. Il trattamento dell'ipertensione in gravidanza è leggermente diverso rispetto al periodo al di fuori della gravidanza perché molto spesso i gruppi di farmaci per l'ipertensione non possono essere utilizzati in gravidanza a causa di potenziali effetti dannosi sul feto e oltre alle misure igieniche e dietetiche vengono utilizzati principalmente antipertensivi centrali (Methyldopa che agisce sul sistema nervoso centrale). Dosi e tipi di terapia possono essere cruciali e richiedono il monitoraggio non solo della pressione sanguigna, ma anche dello spettro più ampio sia della madre che del feto. Ciò previene quelle complicazioni che si verificano a causa di una terapia non adeguatamente determinata e dosata.

2. Diabete gestazionale

Il diabete gestazionale è un disturbo del metabolismo degli zuccheri che si verifica durante la gravidanza. Viene diagnosticata sulla base di elevati valori glicemici a digiuno e/o valori patologici al test di carico glicemico. Come anche gli altri tipi di diabete, è associato a numerose complicazioni della gravidanza (difetti cardiaci, polidramnios, macrosomia fetale). Il diabete gestazionale può essere curato con un regime igienico-alimentare, con attività fisica misurata. Non e' piccolo il numero di persone che ha il potenziale per sviluppare questo squilibrio metabolico.

In pratica accade che una volta applicato un certo test, viene considerato sufficiente, valido, buono. Tuttavia, quando una donna incinta viene per un controllo, "feto, placenta, quantità di liquido amniotico" mostrano le vere condizioni dell'organismo. La tendenza moderna è quella di prevenire l'obesità tardiva, l'aumento della pressione, il diabete in un neonato, in una fase iniziale della vita e in età avanzata. Questo problema viene semplicemente corretto e trattato in gravidanza se abbiamo coscienza della sua esistenza, conosciamo la condizione, la riconosciamo, la trattiamo correttamente.

3. Diabete mellito di tipo 1

Il diabete mellito di tipo 1 è una malattia autoimmune del metabolismo dello zucchero in cui le cellule pancreatiche non producono insulina. Le persone con questo tipo di diabete sono in sostituzione dell'insulina per tutta la vita. Durante la gravidanza, le donne in gravidanza con DM di tipo 1 necessitano necessariamente di correzioni terapeutiche. Ci sono ormoni che provengono dalla placenta, dal feto, così come le terapie che le madri ricevono per prevenire le contrazioni, che richiedono aggiustamenti della dose e un adeguato monitoraggio.

È necessario un monitoraggio più intenso con un team multidisciplinare con endocrinologi e talvolta nefrologi, oftalmologi, neurologi.

Il corpo della madre, che ha già complicazioni ai reni, agli occhi... deve essere adeguatamente bilanciato prima di pianificare una gravidanza. Il monitoraggio della madre e del feto continua durante la gravidanza e non è consentita un'ulteriore progressione delle complicanze.

Coloro che non hanno complicazioni in gravidanza, sotto la guida adeguata di un perinatologo, con la disciplina e l'autocoscienza della madre, non dovrebbero avere sequele sul proprio organismo e sono fornite della qualità della riproduzione e della maternità .

4. Diabete mellito di tipo 2

Il diabete mellito di tipo 2 è un disturbo acquisito nel metabolismo dello zucchero in gran parte correlato all'obesità. Il diabete mellito di tipo 2 al di fuori della gravidanza può essere controllato anche con la terapia orale.

Le persone che hanno raggiunto la gravidanza in queste condizioni vengono monitorate e la terapia è bilanciata da un approccio moderno in cui né la madre né il feto avranno un disturbo. In tali gravidanze è auspicabile monitorare la gestante con un sottospecialista in perinatologia, multidisciplinare, al fine di garantire la qualità del monitoraggio delle condizioni della madre e del feto, esiti che portino buoni risultati per la salute della madre e per il futuro bambino.

5. Disturbo tiroideo/tiroideo

La ghiandola tiroidea regola il metabolismo generale del corpo. I disturbi della ghiandola tiroidea possono andare nella direzione della sua funzione aumentata (ipertiroidismo) o ridotta (ipotiroidismo). A volte questi disturbi non vengono rilevati prima della gravidanza e solo allora vengono diagnosticati per la prima volta. Le complicanze legate alla gravidanza si manifestano più spesso come iperemesi (vomito intenso), infertilità o aborti ricorrenti. La terapia prevede la sostituzione degli ormoni in caso di ipotiroidismo o l'uso dei loro antagonisti in caso di ipertiroidismo.

Una corretta terapia e monitoraggio degli ormoni sono necessari per il completo sviluppo fisico, mentale e intellettuale del bambino in seguito, perché i valori degli ormoni si riflettono nelle condizioni del feto.

6. Obesità patologica

L'obesità patologica è una condizione in cui il BMI (indice di massa corporea) è maggiore di 30 ed è associata a molti esiti negativi per la salute, tra cui infertilità e complicazioni come ipertensione e diabete in gravidanza. Il consiglio obbligatorio per tali donne in gravidanza è un regime dietetico igienico con attività sportive e monitoraggio della gravidanza al fine di rilevare tempestivamente le complicazioni.

Quando entriamo in gravidanza con un peso corporeo leggermente superiore, è auspicabile determinare tutti i dettagli in tempo in modo di evitare le complicazioni che la medicina prevede e che spesso vediamo nella pratica.

7. Condizione dopo la malignità

Grazie a migliori opzioni terapeutiche e una maggiore sopravvivenza nel trattamento della neoplasia, sempre più donne in gravidanza rimangono incinte dopo la neoplasia. Nella gestione di tali gravidanze è necessario coinvolgere sia l'oncologo che la paziente per offrire un approccio individuale e multidisciplinare. Nei tempi attuali esiste un'area sempre più sviluppata dell'oncofertilità che cura i pazienti con neoplasie maligne attive che vogliono continuare la gravidanza.

8. Trombofilia ereditaria

Le trombofilie sono malattie ematologiche in cui esiste la tendenza a "formare coaguli di sangue" o trombi. Le trombofilie ereditarie sono il risultato di mutazioni genetiche nei geni delle proteine coinvolte nel sistema di coagulazione o coagulazione. Possono essere responsabili di infertilità, aborti ricorrenti come perdite di gravidanza tardive. Spesso vengono rilevati solo in gravidanza perché non danno problemi evidenti. Se i dati della famiglia, l'anamnesi personale vengono presi con cura, il paziente viene esaminato, allora è possibile notare il potenziale per l'esistenza di questa malattia. Come negli altri segmenti della vita, devono esistere misure e modalità di diagnosi e approcci terapeutici. Esistono protocolli con un approccio individuale ad ogni persona, attraverso monitoraggio della circolazione tra la placenta e l'utero, nonché la circolazione - Doppler del cordone ombelicale - "arterie ombelicali" che determinano il tipo di terapia bilanciata. È necessaria la collaborazione con specialisti di ematologia che conoscono questo segmento professionale.

9. Anomalie dell'utero

Le anomalie uterine sono disturbi nello sviluppo dell'utero, che possono passare inosservati ai regolari controlli ginecologici perché possono sembrare discreti e non causare alcun problema. Tuttavia, sono spesso la causa dell'infertilità o di aborti ricorrenti. Sono spesso corretti da interventi chirurgici eseguiti isteroscopicamente come procedura minimamente invasiva. A volte la correzione non è necessaria, ma con le giuste terapie si superano le complicazioni che possono verificarsi. Anche dopo le correzioni è necessario monitorare le condizioni per prevenire complicazioni attese in conformita' con l'esistenza di una cicatrice dopo l'intervento.

10. Endometriosi

L'endometriosi è una malattia in cui l'endometrio, lo strato interno della parete uterina, cresce all'esterno dell'utero e forma focolai endometriosici. La malattia può essere trascurata per anni perché spesso dà sintomi non specifici come mestruazioni dolorose, rapporti sessuali dolorosi o problemi con defecazione. L'endometriosi è responsabile di una percentuale significativa delle cause di infertilità. Di solito, i sintomi scompaiono dopo una gravidanza riuscita.

Nel mondo moderno e' necessario garantire la qualità della vita di una donna, l'analgesia durante il sanguinamento mestruale, durante il rapporto sessuale.

11. Dopo aborti spontanei

Perdere una gravidanza è un'esperienza estremamente dolorosa ed emotiva e provare a concepire di nuovo spesso comporta una certa preoccupazione. Se vengono diagnosticati aborti ricorrenti (più di due aborti consecutivi), è consigliabile suggerire di eseguire test per potenziali cause note come infezioni, disturbi delle cellule cervicali, rivestimento uterino, cause genetiche, anomalie uterine, squilibrio ormonale, trombofilia ereditaria e acquisita, di uno qualsiasi dei sistemi organici che si riflette secondariamente e provoca aborti spontanei. Esame delle possibili cause in un partner maschio. Secondo i dati sull'aborto che, considerati in dettaglio, possono dare molte risposte, esiste una causa concreta e impedisce un esame inutile.

12. Specificità delle gravidanze e della fecondazione in vitro

La fecondazione in vitro (IVF), nota anche come inseminazione artificiale, è una procedura nel trattamento della sterilità in cui gli ovuli vengono fecondati con lo sperma al di fuori del corpo della madre. L'esperienza emotiva e il livello di cura sono spesso più elevati nei genitori in cui la gravidanza è stata causata dal processo di fecondazione in vitro. Poiché a volte la causa della scelta per la fecondazione in vitro è una certa condizione cronica della madre o del padre che sono ulteriori complicazioni implicite di tali gravidanze.

Tuttavia, il modo di gestire e mantenere una gravidanza non differisce in modo significativo da una gravidanza naturale.

Se si tratta di una gravidanza avvenuta dopo la donazione di un ovulo e di spermatozoi, la gravidanza ha un approccio completamente diverso, perché solo così si può garantire una condizione sana della madre e del feto.

La semplicità di comprensione di questa condizione sta nel fatto che la gravidanza è stata "motivata" dall'influenza ormonale, ovvero dalla donazione, del fatto che il corpo della madre è ora immunologicamente, geneticamente... un insieme di due "nuovi" segmenti, che il suo corpo riconosce ed è auspicabile che il corpo della madre lo "accetti adeguatamente", nutra, in modo che il feto cresca comodamente e si sviluppi nel corpo della madre. Inoltre, i segnali che il feto invia al corpo materno richiedono terapie adeguate, al fine di risparmiare il corpo materno dal "carico" aggiuntivo che è inevitabile con l'esistenza di due insiemi di nuove cellule, per adattarsi e "adottare" questi "segnali "come propri. In questo modo si instaura la connessione intrauterina tra la madre e il feto ed è una connessione fisiologica e un adattamento reciproco che dà i migliori risultati dando alla luce un bambino sano e preservando una madre sana.

Familie - Frau / GR

Familie - Frau

1. Kind

Der reproduktive Lebenszyklus einer Frau kann in einige Phasen unterteilt werden, die mit der Entwicklung der weiblichen Geschlechtsmerkmale in der Kindheit beginnen. Während der Kindheit entwickelt sich das Geschlechterbewusstsein - emotional und auch spirituell. In diesem Zeitraum können bei der ersten kinderärztlichen Untersuchung angeborene Anomalien entdeckt werden.

2. Pubertät

Während der Pubertät durchleben Mädchen zahlreiche psychische und körperliche Veränderungen. In unserer Region bezeichnet der Begriff Pubertät den Zeitraum zwischen dem 12. und 17. Lebensjahr. Ein Schlüsselmoment für die reproduktive Gesundheit von Mädchen gilt die Menarche, die erste Menstruation. In diesem Zeitraum sollte man Mädchen über reproduktive Gesundheit, hormonelle Veränderungen, Verhütung und psychische Veränderungen informieren, die auf sie zukommen, und zwar mit viel Ermutigung und Zuwendung.

3. Generatives Alter

Das generative Alter der Frau beginnt mit dem Ende der Pubertät und dauert bis zu den Wechseljahren. In diesem Zeitraum erreicht die Frau die vollständige reproduktive Reife. In diesem Zeitraum sollte man Frauen über die Möglichkeit eines Screenings für Gebärmutterhalskrebs informieren, und auch in Bezug auf Empfängnis, Verhütung, sexuell übertragbare Infektionen und alle Variationen des Menstruationszyklus beraten.

4. Wechseljahre

Die Wechseljahre umfassen den Zeitraum vor und nach der letzten Menstruation. In unserer Region treten diese meist zwischen dem 45.-50. Lebensjahr auf. Charakteristisch für diese Zeitperiode ist das allmähliche Nachlassen der Eierstockfunktion. Frauen sollte man in dieser Zeitperiode ein Screening für Brustkrebs vorschlagen, aber auch auf alle Veränderungen hinweisen, die sie wegen des allmählichen Rückgangs der Hormonproduktion durchleben werden. Dies umfasst sowohl psychische als auch physische Veränderungen. Wichtig ist vor allem die Förderung gesunder Lebensgewohnheiten um Osteoporose vorzubeugen.

5. Menopause

Mit Menopause bezeichnet man die letzte Menstruation im Leben einer Frau. Bei jeder Blutung, die nach der Menopause eintritt, sollte man den Frauenarzt zu Rate ziehen. In diesem Zeitraum sollte man auch die regelmäßigen Screening-Untersuchungen fortsetzen. Da Fortpflanzungshormone deutlich weniger produziert werden, kann man Frauen verschiedene Gleitmittel und feuchtigkeitsspendende Präparate empfehlen, welche die Schleimhaut erneuern und den Geschlechtsverkehr erleichtern.

Monitoring

1. Entwicklung

Man kann während aller reproduktiven Lebenszyklen bei Frauen übliche Veränderungen bemerken, die als normale physiologische Veränderungen betrachtet werden. In der Kindheit verfolgt man das Wachstum des Mädchens, während Veränderungen vor allem in der Pubertät ersichtlich sind. In diesem Zeitraum verfolgt man im gynäkologischen Sinne vor allem die Entwicklung der Behaarung, der Brüste und den Menstruationsbeginn.

2. Hormone

Hormone oszillieren nicht nur während dem reproduktiven Lebenszyklus, sondern auch auf monatlichem Niveau, was durch den Menstruationszyklus bedingt ist. Der Menstruationszyklus wird durch Hormone geregelt, deren Niveau man messen und bei Bedarf einen Ausgleich oder eine Unterdrückung der Hormonwirkung empfehlen kann. Hier meint man die Geschlechtshormone, wie z.B. GnRH, LH, FSH, Östrogen, Progesteron, Testosteron, aber auch Schilddrüsenhormone, vor allem TSH und fT4.

3. Osteomuskuläres System

Das osteomuskuläre System besteht aus Muskeln und Knochen. Auch wenn dies auf den ersten Blick nicht augenscheinlich ist, hängt die Knochendichte und damit auch die Festigkeit der Knochen von den weiblichen Geschlechtshormonen ab. Während der Kindheit verfolgen wir das Wachstum und die Entwicklung des Mädchens, während man in den Wechseljahren und im Senium (älteres Lebensalter der Frau) vor allem auf Osteoporose und deren Prävention achten muss.

4. Zyklus

Der Menstruationszyklus beginnt am ersten Tag der Regelblutung und endet mit Beginn der nächsten Regelblutung. Der Menstruationszyklus hat zwei Phasen: die Follikulärphase und die Sekretionsphase. Während der Follikulärphase kommt es zum Wachstum des Follikels, in dem sich die Eizelle befindet, vor allem aufgrund der Wirkung des Östrogens. Aus einem sprungreifen Follikel wird eine Eizelle ausgestoßen. Diesen Prozess nennt man Eisprung oder Ovulation. Das übriggebliebene Follikel transformiert sich zu einem Gelbkörper und scheidet Progesteron aus, welches die zweite Phase des Zyklus regelt - die Sekretionsphase. Die Sekretionsphase ist gekennzeichnet durch den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut, welche die Einnistung der befruchteten Eizelle bzw. des Embryos ermöglichen soll.

5. Brüste

Brüste bestehen aus Milchdrüsen, die von Fett- und Bindegewebe umhüllt sind. Die Entwicklung der Brüste beginnt in der Pubertät und setzt sich das ganze Leben lang fort. Es kommt zu verschiedenen Veränderungen während des Zyklus und der Schwangerschaft. Es kann aber auch zu bösartigen Veränderungen der Zellen kommen, weshalb man Frauen neben der Selbstuntersuchung während der gleichen Zyklusphase auch zum Mammographie-Screening raten sollte.

6. Sexualkunde

Die weibliche Sexualität wurde jahrhundertelang unterdrückt. Während des Lebens einer Frau, beginnend mit der Pubertät, entwickelt sich der Geschlechtstrieb. Dieser dient sowohl zum Vergnügen als auch zur Fortpflanzung. Besonders wichtig ist es, Mädchen über die Einwilligung zum Geschlechtsverkehr, Verhütungsmethoden, sexuell übertragbare Infektionen sowie die Stärkung der eigenen Bedürfnisse aufzuklären. Im Alter ist es aufgrund der Trockenheit der Schleimhaut ratsam, Gleitmittel und Präparate zu verwenden, die die Schleimhaut des Anogenitaltraktes befeuchten und regenerieren.

7. Ernährung

Die Ernährung unterscheidet sich bei Frauen nicht wesentlich von den allgemeinen Ernährungsempfehlungen. Es ist wichtig, die optimale Menge an Mikro- und Makronährstoffen zu sich zu nehmen und gleichzeitig das Körpergewicht zu halten und die Entwicklung gesundheitlicher Komplikationen wie Bluthochdruck und Diabetes zu verhindern. Diese Konditionen können die Empfängnis und dann die Aufrechterhaltung der Schwangerschaft, die Entbindung und die Zeit während des Wochenbetts weiter erschweren.

8. Sport

Sport hat eine positive Wirkung auf die körperliche und geistige Gesundheit und ist daher ein äußerst wichtiger Bestandteil des Lebens. Von frühester Kindheit an kann man Mädchen sportliche Aktivitäten vorgeschlagen, insbesondere aerobes Training. Weiterhin ist es ratsam, das ganze Leben lang Freizeitsport zu treiben. Während der Schwangerschaft, aber auch im Alter, werden für Frauen leichte Übungen oder Übungen mittlerer Intensität empfohlen, wie z.B. Spazierengehen, Yoga oder Schwimmen. Kegelübungen sind besonders wichtig für den Erhalt der Beckenbodenmuskulatur.

9. Vollständige Gesundheit

Der gynäkologische Aspekt der Gesundheit ist nur ein Teil des ganzheitlichen Wohlbefindens einer Frau. Viele chronische Erkrankungen können sich vor allem auf die Schwangerschaftsplanung als auch die Schwangerschaft selbst auswirken. Daher ist ein multidisziplinärer Ansatz sehr wichtig, bei dem man die Gesundheit durch ein integratives und individuelles Prisma betrachtet.

Verpflichtendes Monitoring

1. Untersuchung

Die gynäkologische Untersuchung ist ein grundlegender Bestandteil der gynäkologischen Evaluierung. Diese beinhaltet eine objektive Untersuchung der äußeren Genitalien, und danach eine bimanuelle Untersuchung und eine Spekulumuntersuchung. Die Untersuchung selbst ist unter physiologischen Bedingungen nicht schmerzhaft, kann aber unangenehm sein, weshalb Patientinnen während der Untersuchung auf Anraten des Arztes und der Hebamme in die optimalste Position für die Untersuchung der gynäkologischen Organe versetzt werden. Um die Aussagekraft des Befundes zu verbessern, sollte man vor der Untersuchung die Blase entleeren.

2. Ultraschalluntersuchung

Die Ultraschalluntersuchung ist eine nicht-invasive Untersuchungsmethode, die ein Bild der inneren Geschlechtsorgane liefert. Das Bild entsteht durch die Reflexion der von der Sonde erzeugten Ultraschallwellen an den Organen, wodurch man ein Bild der verschiedenen Gewebestrukturen enthält. Die Ultraschalluntersuchung ist eine subjektive Methode, jedoch von großer Bedeutung für die Grunddiagnostik. Die Untersuchung kann mit einer Vaginalsonde (die durch die Vagina oder bei Bedarf alternativ durch das Rektum eingeführt wird) oder einer transabdominalen Sonde durchgeführt werden.

3. Doppler-Untersuchung

Die Doppler-Ultraschalluntersuchung ist eine Methode, die auf dem Doppler-Effekt beruht und die Beobachtung der Vaskularisation bzw. der Durchblutung von Strukturen im kleinen Becken ermöglicht. Die Methode ist nicht nur während der Schwangerschaft wichtig, da sie eine rechtzeitige Erkennung von verschiedenen pathologischen Zuständen in der Gynäkologie ermöglicht.

4. Kolposkopie

Die Kolposkopie ist eine Methode, bei der der Gebärmutterhals mit einem Kolposkop wie mit einem Vergrößerungsglas beobachtet wird. Diese Untersuchung dauert ein paar Minuten und ist nicht schmerzhaft. Nach dem Platzieren des Spekulums wird ein Kolposkop eingeführt und der Gebärmutterhals wird vor und nach dem Färben mit bestimmten Lösungen beobachtet. Auf diese Weise kann man feststellen, ob inadäquate Zellen oder Blutgefäße vorhanden sind.

5. Brustultraschall

Der Brustultraschall ist eine Methode, mit der man Einblick in die innere Struktur der Brust bekommt. Der Ultraschall kann Orientierungsdaten liefern, die durch mammographische Befunde ergänzt werden. Darüber hinaus können bestimmte kleinere Eingriffe (Punktionen, Biopsien) ambulant und steril unter Ultraschallkontrolle durchgeführt werden.

1. Schwangerschaftsfeststellung und Überprüfung des allgemeinen Körperzustandes

Die Schwangerschaft wird durch positive Werte des Hormons BetaHCG nach dem Ausbleiben der Menstruation bestimmt, und die Vitalität der Schwangerschaft wird durch die Feststellung des Herzschlags ab der 6. Schwangerschaftswoche bestätigt (6 Wochen nach dem Datum des ersten Tages der letzten Menstruation, bzw. wenn Beta-HCG einen Wert von 1000 ij erreicht). Bei der Erstuntersuchung empfiehlt es sich, alle möglichen chronischen Erkrankungen, gynäkologische Vorerkrankungen und Operationen zu erfassen und ggf. einen Facharzt hinzuzuziehen, um für jede schwangere Frau einen integrativen, individuellen und multidisziplinären Ansatz sicherzustellen. Bei der Schwangerschaft spricht man von „anderen Umständen“ oder einer „Überprüfung der Leistungsfähigkeit von Organen und organischen Systemen“ – und es ist besser, wenn man rechtzeitig alle Informationen sammelt, damit man möglichen Problemen vorbeugen kann. So verhindert man Komplikationen sowohl bei der Mutter als auch beim Fötus.

2. Double-Test

Der Double-Test ist ein Screening-Test im ersten Trimester. Das bedeutet, dass der Double-Test den Eltern in den ersten 13 Schwangerschaftswochen angeboten wird und sein Ergebnis eine statistische Wahrscheinlichkeit zeigt, ob der Fötus eine der häufigsten Trisomien (genetische Aberrationen im Zusammenhang mit Syndromen von Anomalien) aufweist. Der Double-Test berücksichtigt den Ultraschall-Befund (der mehrere Aspekte einer genauen fachärztlichen Untersuchung umfasst) und zwei biochemische Parameter aus dem Blut der Mutter (daher der Name Double, aus dem englischen für zweifach).

3. Tripple-Test

Der Tripple-Test ist ein Screening-Test im zweiten Trimester. Das bedeutet, dass der Tripple-Test den Eltern zwischen der 14. und 20. Schwangerschaftswoche angeboten wird und sein Ergebnis eine statistische Wahrscheinlichkeit zeigt, ob der Fötus eine der häufigsten Trisomien (genetische Aberrationen im Zusammenhang mit Syndromen von Anomalien) aufweist. Der Tripple-Test berücksichtigt den Ultraschall-Befund und drei biochemische Parameter aus dem Blut der Mutter (daher der Name Tripple, aus dem englischen für dreifach)

4. NIPS

NIPS oder nicht-invasives pränatales Screening ist ein Test, der sowohl für die Mutter als auch für den Fötus absolut unbedenklich ist. Dabei wird der Mutter Blut entnommen, das fötale Zellen enthält. Das Blut wird auf das Vorhandensein von Chromosomenaberrationen untersucht. Diesen Test sollte man optimal um die 10. Schwangerschaftswoche durchführen. Obwohl der Vorteil darin bestehen, dass dieser Test früher durchgeführt werden kann und nur eine Blutabnahme erforderlich ist, ist das Ergebnis nur eine Screening-Methode, die keine endgültige Diagnose liefert.

5. Invasive Diagnostik

Im Unterschied zur Screening-Methode erhält man mit der invasiven Diagnostik eine endgültige Diagnose. Der Nachteil dieser Methoden (Amniozentese, Kordozentese, Chorionzottenbiopsie…) besteht darin, dass sie im Vergleich zu Screening-Methoden zu einem späteren Zeitpunkt der Schwangerschaft durchgeführt werden und für Mutter und Fötus bzw. die Schwangerschaft gefährliche Komplikationen verursachen können (Infektion, Blutung, Hämatom, Fehlgeburt). Wenn der Körper der Mutter gut vorbereitet ist und ein erfahrener Perinatologe die Prozedur durchführt, verringert sich auch die Wahrscheinlichkeit von Komplikationen erheblich.

1. Wachstum des Fötus

Das Wachstum des Fötus wird während der gesamten Schwangerschaft überwacht. Bevor der Arzt zu irgendeinem Zeitpunkt etwas über das Wachstum und den Verlauf der Schwangerschaft sagen kann, muss er Informationen über die Genauigkeit der Schwangerschaftsdatierung haben, und zwar aufgrund des Ultraschalls aus dem ersten Trimester. Das Wachstum des Fötus ist bedingt durch verschiedene Faktoren, die mit dem Zustand der Mutter, dem Zustand der Plazenta sowie dem Zustand des Fötus selbst zusammenhängen.

1. Entwicklung des Fötus

Wenn der Arzt eine fetale Wachstumsverzögerung bzw. intrauterine Wachstumsrestriktion (IUGR - Intrauterine growth reduction) oder ein übermäßiges Wachstum (fetale Makrosomie) feststellt, wird zunächst eine Diagnose gestellt, um die Ursache hierfür festzustellen. Es ist besser, solche Veränderungen nicht zuzulassen. Diese können sich später auf die Gesundheit des Kindes auswirken, sogar im Erwachsenenalter. So werden durch eine adäquate Schwangerschaftsführung Komplikationen nicht nur beim Neugeborenen verhindert, sondern auch Komplikationen, die im späteren Leben des Kindes und des Erwachsenen auftreten können. In der modernen Medizin nennt man das „fötale Programmierung“ – oder „Prävention von Erwachsenenkrankheiten“.

Gleichzeitig überwacht der Arzt anhand von Ultraschallparametern, Doppler-Ultraschalluntersuchungen und später auch anhand des CTGs (Kardiotokographie) den „Zustand des Fötus“ und plant aufgrund dessen den richtigen Zeitpunkt für die Geburt. Manchmal ist es für den Fötus sicherer, die Schwangerschaft mit einer vorzeitigen Geburt zu beenden.

Ist die Gesundheit und das Leben der Mutter gefährdet, kann ab der 24. Woche eine Therapie angewendet werden, die die Geburt des Babys einleitet. Das Baby wird später in der Neonatologie überwacht und so können beide Leben gerettet werden. So stellt man einen gesunden Nachwuchs bei vorzeitig abgeschlossenen Schwangerschaften sicher (bei Fehlgeburten, Frühgeburten, wenn die Gesundheit oder das Leben der Mutter gefährdet sind). Ein solcher Ansatz wird medizinisch als "künstliche Reifung des Fötus" bezeichnet.

2. Plazenta des Fötus

Die Plazenta ist das einzige Organ, das aus Gewebe zweier verschiedener Organismen besteht. Die Plazenta unterstützt die Versorgung des Fötus mit Nährstoffen und Sauerstoff. Die Reife der Plazenta kann per Doppler-Ultraschall beurteilt werden, der den Blutfluss durch die Gebärmutter, zwischen Gebärmutter und Plazenta, sowie durch die Nabelschnur und natürlich innerhalb des Fötus überprüft.

Der Fötus ist eine kleine Person im Körper der Mutter. Wenn wir von dieser Aussage ausgehen, können wir die Kreisläufe, die wir bei Erwachsenen überwachen, auch beim Fötus überwachen. Im Vordergrund der diagnostischen Kaskade steht die Durchblutung des fetalen Gehirns – um Komplikationen in der späteren körperlichen, geistigen, vollständigen Entwicklung des Babys zu verhindern.

3. Fruchtwasser

Fruchtwasser oder Amnionflüssigkeit ist die Flüssigkeit in der Amnionhöhle und diese fließt bekanntlich aus, wenn die Fruchtblase platzt. Fruchtwasser ist reich an verschiedenen Nährstoffen, aber auch an fötalen Zellen und kann somit für genetische Analysen entnommen werden. Das Fruchtwasser entsteht zunächst aus dem Plasma der Mutter, besteht aber nach der Bildung der fötalen Nieren auch aus dem ausgeschiedenen fötalen Urin. Mit der Entwicklung des Magen-Darm-Systems schluckt und inhaliert der Fötus Fruchtwasser und auf diese Weise wird die optimale Wassermenge aufrechterhalten. Die Abschätzung der Fruchtwassermenge erfolgt anhand einer Ultraschalluntersuchung.

4. Fötale Echokardiografie

Die fötale Echokardiographie ist eine detaillierte Untersuchung des fötalen Herzens, die Herzfehler oder Störungen der Position und des Rhythmus des Herzens diagnostizieren kann. Optimal sollte die Untersuchung zwischen der 22. Und 24. Woche durchgeführt werden, da dann die Herzstrukturen am deutlichsten zu sehen sind. Die Untersuchung dauert etwa eine halbe Stunde, ist völlig schmerzfrei und das Ultraschallbild erhält man mit Hilfe einer abdominalen Ultraschallsonde.

1. Vermeidung von Komplikationen bei der Mutter

Komplikationen während der Schwangerschaft sind möglich und können verschiedene Ursachen haben – innere Ursachen im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand der Mutter und der Schwangerschaft selbst sowie Ursachen, die eine Folge äußerer Faktoren sind. Einige dieser Ursachen sind vermeidbar und können korrigiert werden, wie z. B. Lebensgewohnheiten. Bei der ersten Kontrolle sollte man den Arzt über chronische Erkrankungen der Mutter und eventuelle frühere Operationen informieren. Die Schwangerschaft sollte mindestens einmal in jedem Trimester kontrolliert werden. Neben der gynäkologischen- und Ultraschalluntersuchung müssen grundlegende Laboranalysen durchgeführt werden, während spezifische weitere Analysen individuell geplant werden. Messung des arteriellen Blutdrucks und der Gewichtszunahme der Frau. Mütter sollten über verfügbare Impfungen und Immunisierungen sowie die Vorteile von Sport und einer gesunden, individuell angepassten Ernährung beraten werden.

2. Prävention von fötalen Komplikationen, Fehlgeburten

Als Fehlgeburt gilt ein spontaner Schwangerschaftsabbruch vor der 24. Schwangerschaftswoche (obwohl in der Literatur die 20. Woche angeführt wird. Während der 24. Schwangerschaftswoche werden Typ-2-Pneumozyten in der fötalen Lunge gebildet, und eine adäquate Therapie kann einen gesunden Nachwuchs ohne Komplikationen gewährleisten).

Die Ursachen für Fehlgeburten sind zahlreich (genetische Aberrationen, Infektionen, anatomische Anomalien, hormonelle Ursachen, Thrombophilie). Durch einen detaillierten, auf den Patienten individuell abgestimmten Ansatz kann man meist die Ursachen herausfinden und deren Wiederholung verhindern. Es ist ratsam, der Schwangeren Wege aufzuzeigen, ohne Stress, auf ihren Körper zu „hören“. Auf diese Weise kann man „dem Problem einen Schritt voraus“ sein. Dies sichert ein gesundes und zufriedenes Befinden der Schwangeren, sowie der ganzen Familie.

Manchmal können Anzeichen einer Fehlgeburt wie z.B. Schmerzen oder Blutungen auftreten. In solchen Fällen wird der Schwangeren in der Regel eine Progesteron-Therapie in verschiedener Form verschrieben oder bei bekannter Ursache eine entsprechende Therapie (z. B. Schilddrüsenhormonersatz oder gerinnungshemmende Therapie). Dosierungen und Verabreichungsmethoden erfordern Präzision, denn auch diese können Grund für spätere Komplikationen sein.

3. Psychologische Vorbereitung

Die psychologische Vorbereitung von Schwangeren und Müttern erfordert einen multidisziplinären Ansatz, der von einem Arzt, Psychologen oder einer Hebamme sichergestellt werden kann. Gleichzeitig bedarf es aber auch der Unterstützung von Partner, Familie und Gesellschaft. Bildung ist der erste Schritt, um Frauen zu befähigen, während der Schwangerschaft proaktiv zu handeln. Die moderne Medizin erfordert einen solchen Ansatz. Die Schwangerschaft ist zwar ein "gesegneter Zustand", aber bei unserer modernen Lebensweise ist es besser, fachkundige Ratschläge einzuholen und wohlgemeinte "Ratschläge" zu vermeiden, da diese in der persönlichen Erfahrung der Person gründen, die den Ratschlag gibt. Jeder Organismus ist ein "Individuum", und daher erfordert die Behandlung einer schwangeren Frau die Unterordnung des "Protokolls" -"Leitfadens" und die Anwendung eines individuellen Ansatzes. Jede Schematisierung in der Medizin birgt ein Risiko, da der "mathematische Ansatz" der Perinatologie - der Schwangerschaftsführung - keine guten Ergebnisse bringt.

4. Rechtzeitige Bestimmung vom Zeitpunkt der Geburt und der besten Geburtsart

Die rechtzeitige Festlegung vom Zeitpunkt der Geburt und der Geburtsart richtet sich nach geburtshilflichen und nicht geburtshilflich-perinatologischen Indikationen. Als termingerechte Geburt gilt eine Geburt zwischen der 37. und 42. Woche, wobei in der Praxis selten zugelassen wird, dass eine Schwangerschaft den Termin um mehr als ein paar Tage verpasst. Spätestens ab der 36. Woche sollten Schwangere zu CTG-Kontrollen kommen, mit denen man das Vorhandensein von Gebärmutterkontraktion und die Regelmäßigkeit des fötalen Herzschlags überwacht. Bei Schwangerschaftskomplikationen wird der Zustand der Mutter und des Fötus durch mehrere Methoden überwacht, die als Algorithmus ein genaueres Bild geben und ermöglichen jegliche Notfälle und Komplikationen zu vermeiden.

Das Verstehen des "Zustands des Fötus", d.h. die Deutung "was das Baby uns über sich selbst sagen möchte", erfolgt durch die Überwachung des Wachstums des Fötus, der Gewichtszunahme, der Fruchtwassermenge, der Bewegungen des Fötus, der Atmung, des Muskeltonus, des biophysikalischen Profils. Zusätzlich zu einer Reihe von Doppler-Blutflussmessungen und der Überwachung des Blutkreislaufs, der Nährstoffe, Sauerstoff usw. transportiert, verfügen wir über eine Reihe von Parametern, die bei der Deutung des Zustands des Fötus helfen.

Die Methode zur Beendigung der Schwangerschaft sollte sich nach dem Zustand der Mutter, dem Zustand des Fötus und den geburtshilflichen Indikationen richten.

Wenn wir die "Natur" respektieren, wird bei einer komplikationslosen Schwangerschaft, bei der die Beckenmaße der Mutter, ihr Allgemeinzustand und der Zustand des Fötus dies zulassen, der natürlichen - vaginalen Geburt Vorrang gegeben.

Bei Bedarf wird eine zeitnahe operative Beendigung der Geburt geplant – der sogenannte „Kaiserschnitt“.

Die Verwendung einer Anästhesie bei der Geburt, oder einer Epiduralanästhesien zur Vorbeugung von Geburtsschmerzen, impliziert die Anpassung der Dosis, um eine adäquate und erfolgreiche Geburt zu gewährleisten.

Kommt es bei einer natürlichen Geburt zu Komplikationen, führt man einen Notkaiserschnitt durch.

5. Fötale Programmierung - zur Sicherstellung einer maximalen Qualität bei der Manifestation der genetischen Kapazität des Fötus

Durch die Steuerung der Risikofaktoren, die eine Schwangerschaft pathologisch machen, beeinflusst man die fötale Programmierung und reduziert potenzielle Krankheiten im Erwachsenenalter des Kindes. Der Fötus bekommt so die Möglichkeit, sich in einer "gesunden" Umgebung zu entwickeln, die von der "Mutter" gewährleistet wird. Ein besseres Bild bekommt man, wenn man sich vorstellt, dass ein neugeborenes Kind in einer Umgebung mit sauberer Luft, Licht und Nahrung lebt ... oder Dunkelheit, einer verschmutzten Umwelt und einer schlechten Ernährung ausgesetzt ist. Natürlich sind das Wachstum und die Entwicklung des Kindes in einer gesunden Umgebung besser. Dasselbe passiert mit dem Fötus in der Gebärmutter.

Die Fötale Programmierung impliziert epigenetische Veränderungen, die im Fötus als Reaktion auf verschiedene äußere (z. B. Rauchen) oder innere Faktoren (z. B. Schwangerschaftsdiabetes, Bluthochdruck, Langzeitdiabetes, Schilddrüsenerkrankungen, Stoffwechselstörungen ...) stattfinden. Unter epigenetischen Veränderungen versteht man, dass bei einem Fötus, der solchen Faktoren ausgesetzt ist, verschiedene Gene aktiviert werden, die dem Fötus helfen sollen, sich an die Umgebung anzupassen, in der er sich befindet.

1. Bluthochdruck in der Schwangerschaft

Bluthochdruck in der Schwangerschaft tritt als neue Erkrankung und als eine Folge der Schwangerschaft auf oder als bereits bestehender Bluthochdruck der Mutter. Unter einem hohen Blutdruck versteht man Werte über 140/90 mmHg, bzw. wenn der systolische (obere) Blutdruck 30 mmHg höher ist als der normale Blutdruck oder 15 mmHg höher ist als der übliche diastolische Blutdruck. Die Therapie bei Bluthochdruck in der Schwangerschaft unterscheidet sich etwas von der üblichen Therapie, da die meisten Medikamente gegen Bluthochdruck aufgrund der möglichen schädlichen Wirkung auf den Fötus während der Schwangerschaft nicht angewendet werden können, weshalb neben einer hygienischen Diät vor allem zentral wirkende Antihypertonika verwendet werden (Methyldopa, ein Medikament, das auf das zentrale Nervensystem wirkt). Die Dosis und die Art der Therapie können entscheidend sein und erfordern nicht nur die Überwachung des Blutdrucks, sondern eines breiteren Spektrums bei Mutter und Fötus. Auf diese Weise werden auch jene Komplikationen verhindert, die durch eine unzureichend festgelegte und dosierte Therapie entstehen.

2. Schwangerschaftsdiabetes

Schwangerschaftsdiabetes ist eine Störung des Zuckerstoffwechsels, die während der Schwangerschaft auftritt. Die Diagnose erfolgt anhand erhöhter Blutzuckerwerte und/oder pathologischer Werte beim Blutzuckerbelastungstest. Dieser Diabetestyp ist, wie auch andere Diabetestypen, mit zahlreichen Schwangerschaftskomplikationen (Herzfehler, Polyhydramnion, fötale Makrosomie) verbunden. Schwangerschaftsdiabetes kann mit einer hygienischen Diät und moderater körperlicher Aktivität behandelt werden. Zahlreiche Personen haben das Potenzial so ein metabolisches Ungleichgewicht zu entwickeln.

In der Praxis kommt es vor, dass ein einmaliger Test als ausreichend, valide und gut gilt. Doch wenn die Schwangere zur Kontrolluntersuchung kommt, zeigen „der Fötus, die Plazenta, die Fruchtwassermenge“ den wahren Zustand des Organismus. Der aktuelle Trend geht in Richtung einer Vorbeugung des späteren Übergewichts, eines erhöhten Blutdrucks oder Diabetes beim Neugeborenen, die entweder in einem frühen oder einem späteren Lebensalter auftreten können. Dies wird einfach während der Schwangerschaft korrigiert und behandelt, wenn wir das entsprechende Bewusstsein haben, den Zustand kennen, diesen erkennen und auch richtig behandeln.

3. Diabetes mellitus Typ 1

Diabetes mellitus Typ 1 ist eine Autoimmunerkrankung des Zuckerstoffwechsels, bei der die Zellen der Bauchspeicheldrüse kein Insulin produzieren. Menschen mit dieser Art von Diabetes müssen das ganze Leben lang einen Insulinersatz erhalten. Während der Schwangerschaft benötigen Schwangere mit DM Typ 1 unbedingt Therapiekorrekturen. Es gibt Hormone, die von der Plazenta oder dem Fötus stammen, sowie Therapien, die Mütter erhalten, um Kontraktionen zu verhindern, die Dosisanpassungen und eine angemessene Überwachung erfordern.

Dies erfordert eine intensivere Überwachung durch ein multidisziplinäres Team, bestehend aus einem Endokrinologen, bei Bedarf auch einem Nephrologen, Augenarzt und Neurologen.

Der Körper der Mutter, der bereits Komplikationen an den Nieren oder Augen hat, muss vor der Planung einer Schwangerschaft ausreichend ausbalanciert werden. Während der Schwangerschaft wird die Überwachung von Mutter und Fötus fortgesetzt, und ein weiteres Fortschreiten der Komplikationen wird ausgeschlossen.

Der Körper einer Frau, die keine Komplikationen in der Schwangerschaft hat, sollte unter der richtigen Anleitung durch einen subspezialisierten Perinatologen, Disziplin und dem Selbstbewusstsein der Mutter keine Folgen erleiden. Außerdem werden so die Reproduktion und die Verwirklichung der Mutterschaft abgesichert.

4. Diabetes mellitus Typ 2

Diabetes mellitus Typ 2 ist eine erworbene Störung des Zuckerstoffwechsels, die weitgehend mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht wird. Diabetes mellitus Typ 2 kann bei nicht-schwangeren Frauen mit einer oralen Therapie kontrolliert werden.

Frauen, die mit so einer Störung schwanger geworden sind, werden überwacht und die Therapie wird mit einem modernen Ansatz ausbalanciert, um Störungen bei der Mutter und beim Fötus vorzubeugen. Bei solchen Schwangerschaften ist es wünschenswert, dass die schwangere Frau multidisziplinär von einem subspezialisierten Perinatologen überwacht wird, um eine hochwertige Verfolgung des Zustands der Mutter und des Fötus zu gewährleisten, als auch ein gutes Ergebnis für die Gesundheit der Mutter und des Babys.

5. Störung der Schilddrüse

Die Schilddrüse steuert den gesamten Stoffwechsel im Körper. Störungen der Schilddrüse können in Richtung einer Überfunktion (Hyperthyreose) oder einer Unterfunktion (Hypothyreose) gehen. Manchmal bleiben diese Störungen vor der Schwangerschaft unentdeckt und werden erst dann zum ersten Mal erkannt. Schwangerschaftskomplikationen äußern sich am häufigsten in Form von Hyperemesis (übermäßiges Erbrechen), Unfruchtbarkeit oder rekurrierenden Fehlgeburten. Die Therapie beinhaltet die Substitution von Hormonen bei Schilddrüsenunterfunktion oder die Verwendung von Hormonantagonisten bei Schilddrüsenüberfunktion.

Die richtige Therapie und Überwachung der Hormone sind für die spätere körperliche, psychische und geistige Entwicklung des Kindes sehr wichtig, da sich die Hormonwerte auf den Zustand des Fötus auswirken.

6. Krankhafte Fettleibigkeit

Krankhafte Fettleibigkeit ist ein Zustand, bei dem der BMI (Body-Mass-Index) über 30 liegt. Dieser Zustand ist mit vielen negativen Folgen für die Gesundheit verbunden, einschließlich Unfruchtbarkeit und Komplikationen wie Bluthochdruck und Schwangerschaftsdiabetes. Ein zwingender Rat für solche Schwangeren ist eine hygienische Diät, sportliche Aktivitäten und Schwangerschaftskontrollen, um Komplikationen rechtzeitig zu erkennen.

Wenn man mit einem etwas größeren Körpergewicht schwanger wird, ist es wünschenswert, alle Details rechtzeitig zu bestimmen, um allen medizinisch möglichen und oft auftretenden Komplikationen vorzubeugen.

7. Zustände nach einer Malignität

Dank besserer Therapiemöglichkeiten und höherer Überlebenschancen bei der Behandlung von Malignitäten werden immer mehr Frauen nach einer Malignität schwanger. Bei der Behandlung solcher Schwangerschaften muss ein Onkologe hinzugezogen werden, um der Patientin einen individuellen und multidisziplinären Ansatz anzubieten. Heutzutage entwickelt sich zunehmend das Gebiet der Onkofertilität, das Patienten mit aktiven malignen Erkrankungen behandelt, die die Schwangerschaft fortsetzen möchten.

8. Angeborene Thrombophilie

Die Thrombophilie ist eine hämatologische Störung, bei der eine Neigung zur „Bildung von Blutgerinnseln“ bzw. Thromben besteht. Die angeborene Thrombophilie ist ein Ergebnis genetischer Mutationen in den Genen für Proteine, die am Gerinnungssystem beteiligt sind. Diese kann für Unfruchtbarkeit, wiederholte Fehlgeburten und späte Schwangerschaftsverluste verantwortlich sein. Sie wird oft erst während der Schwangerschaft entdeckt, weil sie keine offensichtlichen Probleme verursacht. Wenn die familiäre und persönliche Krankengeschichte sorgfältig aufgenommen wird und der Patient untersucht wird, kann man die möglichen Potenziale dieses Zustands abschätzen. Wie in allen Lebensbereichen gibt es auch hier diagnostische Maßnahmen und Methoden sowie therapeutische Ansätze. Es gibt Protokolle und individuelle Ansätze, man kann den Blutfluss zwischen Plazenta und Gebärmutter überwachen, als auch eine Doppler-Blutflussmessung in der Nabelschnur und den Nabelarterien durchführen, die bestimmen, welche Therapie angewendet wird. Die Zusammenarbeit mit Hämatologen, die dieses Fachgebiet kennen, ist unerlässlich.

9. Anomalien der Gebärmutter

Anomalien der Gebärmutter stellen Entwicklungsstörungen der Gebärmutter dar, die bei regelmäßigen gynäkologischen Untersuchungen unbemerkt bleiben können, weil sie unauffällig erscheinen können und keine Probleme verursachen. Sie sind jedoch oft die Ursache für Unfruchtbarkeit oder wiederholte Fehlgeburten. Sie werden durch chirurgische Eingriffe korrigiert, meist hysteroskopisch als minimal-invasives Verfahren. Manchmal ist eine Korrektur nicht erforderlich. Mögliche Komplikationen können mit einer geeigneten Therapie überwunden werden. Auch nach Korrekturen ist es notwendig, den Zustand zu überwachen, um Komplikationen zu vermeiden, die aufgrund der Narbe nach dem Eingriff zu erwarten sind.

10. Endometriose

Endometriose ist eine Erkrankung, bei der die Gebärmutterschleimhaut (Endometrium), die innere Schicht der Gebärmutterwand, außerhalb der Gebärmutter wächst und Endometrioseherde bildet. Die Krankheit kann jahrelang unbemerkt bleiben, weil sie oft unspezifische Symptome wie schmerzhafte Perioden, schmerzhaften Geschlechtsverkehr oder Probleme beim Stuhlgang verursacht. Endometriose ist bei einem erheblichen Prozentsatz die Ursache für Unfruchtbarkeit. Normalerweise werden die Symptome nach einer erfolgreichen Schwangerschaft gelindert.

In der modernen Welt ist es notwendig, die Lebensqualität der Frauen zu gewährleisten - eine Schmerzlinderung während der Regelblutung, als auch während des Geschlechtsverkehrs.

11. Nach Fehlgeburten

Der Verlust einer Schwangerschaft ist eine äußerst schmerzhafte und emotionale Erfahrung, und der Versuch, erneut schwanger zu werden, ist oft mit einem gewissen Maß an

Angst verbunden. Wenn wiederholte Fehlgeburten diagnostiziert werden (mehr als zwei Fehlgeburten in Folge), ist es ratsam, eine Untersuchung auf mögliche bekannte Ursachen vorzuschlagen, wie z. B. Infektionen, Störungen der Zellen des Gebärmutterhalses, des Inneren der Gebärmutter, genetische Ursachen, Gebärmutteranomalien, hormonelles Ungleichgewicht, angeborene und erworbene Thrombophilie, ein sekundär reflektiertes Ungleichgewicht eines der Organsysteme, das zu Fehlgeburten führt. Untersuchung möglicher Ursachen beim männlichen Partner. Anhand der gesammelten Daten, die im Detail betrachtet viele Antworten geben können, wird eine konkrete Ursache für die Fehlgeburten gefunden und unnötige Untersuchungen vermieden.

12. Besonderheiten der Schwangerschaft nach IVF

IVF oder In-vitro-Fertilisation, auch künstliche Befruchtung genannt, ist ein Verfahren zur Behandlung von Unfruchtbarkeit, bei dem Eizellen außerhalb des Körpers der Mutter mit Spermien befruchtet werden. Die emotionale Erfahrung und das Maß an Besorgnis sind oft größer für Eltern, bei denen die Schwangerschaft durch den IVF-Prozess entstanden ist. Da manchmal ein bestimmter chronischer Zustand der Mutter oder des Vaters der Grund für eine In-vitro-Fertilisation ist, gibt es bei solchen Schwangerschaften zusätzliche implizite Komplikationen.

Die Art und Weise, wie eine Schwangerschaft geführt und aufrechterhalten wird, unterscheidet sich jedoch nicht wesentlich von einer natürlich entstandenen Schwangerschaft.

Bei Schwangerschaften nach Eizellen- und Samenspenden sieht der Ansatz ganz anders aus, denn nur so kann man die Gesundheit der Mutter und des Fötus gewährleisten.

Um diesen Zustand zu erklären, kann man sagen, dass die Schwangerschaft durch hormonelle Einflüsse "motiviert" wurde, oder im Falle einer Spende, dass der Organismus der Mutter jetzt zwei "neue" immunologische, genetische Segmente enthält, die ihr Organismus erkennen und „adäquat annehmen“ und pflegen muss, damit der Fötus sich im Körper der Mutter entwickeln und bequem wachsen kann. Ebenso bedürfen die Signale, die der Fötus an den mütterlichen Organismus sendet, einer adäquaten Therapie, um den mütterlichen Organismus vor der zusätzlichen „Belastung“ zu schützen, die durch die Existenz von zwei neuen Zellsätzen unvermeidlich ist, um sich anzupassen und diese „Signale" als die eigenen „anzunehmen“. Somit wird die Verbindung zwischen Mutter und Fötus bereits intrauterin (innerhalb der Gebärmutter) hergestellt, was eine physiologische Verbindung und gemeinsame Anpassung darstellt, die die besten Ergebnisse liefert, indem ein gesundes Baby geboren und die Gesundheit der Mutter erhalten wird.

家庭:女性 / ZH

家庭:女性

童年期

女性性征的发育从童年期开始,女性的生育期可分为若干个时期。在童年期,情感和精神上的性别意识开始萌芽。 这个年龄的女童,在早期儿科检查上可以观察到某些先天性异常。

青春期

青春期,女性发生各种生理及心理的变化。我们将青春期指定为在 12 岁到 17 岁之间开始的发育时期。初潮,即第一次月经,是女孩生殖健康的关键时刻。这个时候应以积极和富有同情心的方式向女孩介绍关于生殖健康、激素变化、避孕方法和有关心理变化的知识。

女性性成熟期

青春期之后,开始女性性成熟期,一直持续到更年期。在此期间,女性生殖达到完全成熟阶段。这个时候应向女性介绍宫颈癌筛查的重要性,并且就受孕、避孕、性传播感染和月经周期各种变化提供建议。

更年期

更年期是女性最后一次月经前后的时期。更年期一般发生在 45-50 岁之间。这个时期内卵巢功能逐渐停止。应该向这个年龄段的女性介绍关于乳腺癌筛查的知识,也应该介绍随着激素逐渐下降,她们将经历的心理和生理上的各种变化。除此之外,还应特别重视健康的生活习惯,以预防骨质疏松症。

绝经

女性在更年期的时候出现正常的绝经。如果绝经之后出现阴道出血,有必要进行妇科检查。与此同时,医生还会建议继续定期进行有关筛查。 由于生殖激素较低,可以给女性介绍各种润滑剂,以及起滋润和修复粘膜作用、用于性生活的制剂。

妇科体验

发育

在所有的女性生育期内,都可以观察到一些普通的生理性变化。在女性童年时期,应对其生长进行定期检查。女性青春期的变化尤其明显。从妇科方面来看,重视腋毛和阴毛出现、乳房隆起和月经发生等情况极为重要。

激素

激素不仅在女性的性成熟期波动,而且每个月都会波动,这是月经周期的基础。月经周期受激素水平的调节。对激素可进行测量确定是否有需要进行激素补偿或抑制。我们主要指的是性激素,包括 GnRH、LH、FSH、雌激素、孕酮和睾酮; 还有TSH 和 fT4等甲状腺激素。

肌肉骨骼系统

肌肉骨骼系统由肌肉和骨骼组成。虽然看起来不明显,但骨骼的密度及强度取决于女性性激素。在女性童年时期,医生应监测其生长发育,而在女性更年期和老年期,医生要注意和预防骨质疏松症的出现。

月经周期

月经周期从出血的第一天开始算,一直到下一次月经来潮的第一天,算一个完整的月经周期。月经周期分为两个时期:卵泡期和黄体期。在卵泡期,主要在雌激素的影响下,储存卵细胞的卵泡发生生长。在排卵过程中,优势卵泡破裂,然后排出卵子。剩余的卵泡转变成黄体分泌黄体酮。在黄体酮的调节下发生周期的第二阶段,即黄体期。黄体期子宫内膜增厚,以便接受受精卵细胞,即胚胎。

乳房

乳房以乳腺组织为主,周围环绕着脂肪细胞和结缔组织。乳房发育一般开始于女性进入青春期之后。在女性有生之年乳房不断地进化,在月经周期和怀孕期也发生各种变化。另一方面,乳房细胞中也可能发生恶变,因此女性除了进行乳房自我检查外,还要在月经周期的同一阶段进行乳房X光筛查检查。

性教育

几个世纪以来,女性的性行为一直受到阻碍。进入青春期后,女性开始感觉性冲动,既是为了快感,也是为了繁殖。为女孩提供关于性同意、避孕方法、性传播感染和满足自己需求的教育极为重要。老年女人由于粘膜干燥,宜使用润滑和滋润肛殖粘膜再生的制剂。

食物

向女性提出的营养建议与一般的营养建议无显着差异。为了保持体重及预防高血压、糖尿病等并发症,我们必须摄入适量的微量营养素和常量营养素。上述并发症能使受孕进一步复杂化,进而使怀孕、分娩和产后期复杂化。

运动

因为对身心健康都有好处,运动是生活中极其重要的组成部分。从女孩很小时即可建议其进行体育活动,尤其是有氧运动。终生参与休闲体育运动活动对女性健康有利。在怀孕期间以及衰老期间,建议女性进行轻度或中等强度的运动,例如散步、瑜伽、游泳等活动。凯格尔运动对于维持盆底肌的活力尤为重要。

总体健康

妇科健康只是女性总体健康的一个方面。各种慢性疾病会影响到怀孕计划和怀孕过程。因此,我们要从多学科的角度入手,通过综合和个体的视角来看待女性健康。

义务随访

检查

妇科检查是妇科评估的基本部分。妇科检查包括对外生殖器官的客观检查,以及妇科双合诊和阴道窥器检查。做妇科检查,一般不疼,但可能会令人不舒服。因此在检查过程中,医生和护士会将患者引导至检查妇科器官的最佳位置。建议在检查前排空膀胱,以使检查结果尽可能准确。

妇科超声检查

超声检查是一种非侵入性检查方法,可提供内生殖器官的图像。我们可以通过超声探头到器官的反射形成的图像观察各种组织结构。超声检查是一种主观检查方法,但对基本诊断时非常重要。可以用阴道探头(通过阴道或直肠放置)或经腹探头进行超声检查。

多普勒超声检查

多普勒超声检查是一种基于多普勒效应的方法,可用于观察血管形成,即骨盆结构的血液供应。这种方法在孕期和非孕期均有重要意义,有助于及时发现妇科的各种病理状况。

阴道镜检查

阴道镜检查使用大型放大设备(阴道镜)观察子宫颈。这项检查需要几分钟时间,而且并不痛。医生先放好窥器,再引入阴道镜,然后通过某些溶液染色的前后变化来观察子宫颈,以了解是否存在异常细胞或血管能量不足的情况。

乳腺超声检查

乳房超声检查是一种深入了解乳房内部结构的检查方法。超声检查可以提供大致的信息情况,要辅以乳房 X 光检查结果。此外,在门诊和无菌条件下,可以用超声进行某些小的干预措施(穿刺、活组织检查等)。

1. 通过检查整个身体的基本情况来确定妊娠

在无月经后,β-HCG阳性值确定怀孕。从妊娠第 6 周开始观察心脏活动,即可确认妊娠的活力(从末次月经的第一天开始的 6 周, 即当 β-HCG显示大于1000mIU/mL时)。第一次检查时,建议记录所有可能的慢性疾病、既往妇科疾病和手术情况。必要时也可以咨询专科医生,以便为孕妇提供综合性、个性化和多学科医疗服务。怀孕是一种状态,因此要“检查器官和有机系统的能力”,这样才能在可能出现的问题面前“领先一步”:及时止损,才是明智之举。这样可以防止孕妇和胎儿出现并发症。

2.双重测试

所谓的“双重测试”在妊娠早期进行。双重测试在怀孕的前 13 周进行,其结果可显示胎儿具有最常见的三体性之一(与异常综合征相关的遗传畸变)的统计概率。进行双重测试时,也要考虑超声检查结果(包括精确专科检查的几个方面)和来自孕妇血液的两个生化参数(因此成为“双重测试”)。

3.三项筛查

孕妇三项筛查通常是指怀孕中期的筛查。三项筛查在怀孕 第14 至 20 周进行。三项筛查结果可显示胎儿具有最常见的三体性之一(与异常综合征相关的遗传畸变)的统计概率。三项筛查包括超声检查结果和来自母体血液的三个生化参数(因此称为“三项筛查”)。

4. 无创产前筛查

无创产前筛查(英文简称NIPS)对孕妇和胎儿完全安全。它涉及采取孕妇血液,提取胎儿游离细胞,并分析其中是否存在染色体异常。最好在怀孕第 10 周左右进行这项测试。这项测试是可以较早进行的,而且只需要抽血,不过这只是一种筛查方法,并不能给出明确的诊断。

5.侵入性诊断方法

与筛查方法不同,侵入性诊断是可提供明确诊断的检查方法。与筛查方法相比,这些方法(羊膜穿刺术、脐带穿刺术、绒毛膜绒毛活检等)的缺点是在怀孕后期进行,可能对孕妇和胎儿造成危险,引发并发症(包括感染、出血、发生血肿和流产)。经验丰富的围产科医生和对孕妇进行的充分准备工作将大大降低并发症发生的可能性。

胎儿生长

在整个怀孕期间要定期检查胎儿的生长情况。在宣布妊娠进展之前,医生必须根据早孕期的超声检查确定妊娠日期的准确性。胎儿的生长受多种因素的制约。这些因素与孕妇的状态、胎盘的状态以及胎儿本身的状态有关。

胎儿发育情况

如果医生确定胎儿的生长已经停止,即发生生长受限(胎儿宫内生长迟缓,英文简称IUGR)或过度生长(巨大儿),首先要进行后期诊断确定问题发生的原因。最好不要让这种变化发生。这种变化会影响婴儿未来的身体健康。因此,通过妥善管理妊娠,不仅可以预防新生儿的并发症,还可以预防婴儿成年后可能出现的并发症。在现代医学中,这被称为“胎儿编程”,是“预防成人时期的疾病”的方法。

与此同时,医生会根据超声参数、多普勒超声检查,然后进行胎心宫缩监护(cardiotocography,CTG)监测胎儿健康情况,并

据此计算分娩日期。有时以自然分娩结束妊娠对胎儿更加安全。

如果孕妇的健康和生命受到威胁,可以从第 24 周开始进行治疗,以确保孕妇和胎儿健康。 婴儿出生后,应在新生儿科进行进一步的检查。这样能确保过早终止妊娠(流产、早产、孕妇的健康处于危险之中、孕妇的生命处于危险之中)也可以产生健康的后代。这种方法在医学上被称为“人工胎儿成熟”。

胎盘

胎盘是唯一由两种不同生物体组织组成的器官。胎盘在为胎儿输送营养和氧气方面发挥着重要作用。胎盘的成熟度可以通过超声检查评估:监测通过子宫、子宫和胎盘之间“多普勒流”的血液流动和通过脐带的进一步级联循环的血液流动,以及胎儿本身的机体内部的血液流动。

胎儿其实就是母体内的一个小人儿。因此,我们在成人身上监测的血液循环也可以在胎儿身上监测。诊断级联的首要任务是确定血液流过胎儿的大脑。这样可以防止婴儿的后期身体、心理和全面发育的并发症。

羊水

羊水是充满羊膜腔的液体。羊水中富含各种营养物质以及胎儿细胞,可以取样进行基因分析。羊水最初是由母体的血浆产生的,在胎儿肾脏形成后,也由排出的胎儿尿液组成。随着胃肠系统的发育,胎儿会吞咽和吸入羊水,从而维持最佳的羊水量。用超声检查可以测量羊水量。

胎儿超声心动图检查

胎儿超声心动图检查是对胎儿心脏的详细检查,可以诊断心脏是否缺陷或胎儿心脏位置和节律是否异常。这项检查最好在 22-24 周之间进行,因为这是心脏结构最为明显的时间。检查持续约半小时,完全无痛,超声图像通过腹部探头获取。

妊娠并发症预防方法

怀孕期间可能发生并发症,并发症可能由不同的原因引起,包括与孕妇的健康状况和怀孕有关的内部因素,以及某些外部因素。其中一些是可以预防和纠正的,比如生活习惯。在进行第一次检查时,医生应该了解孕妇的慢性疾病和可能的既往手术史。每个孕期至少要进行一次妊娠介入检查。除了妇科和超声检查外,还需要进行基本的实验室测试。根据具体情况来确定进一步的检查内容。测量动脉血压,女性体重增加。应向孕妇提供有关可用疫苗接种和免疫接种的建议,介绍参加体育运动活动和培养健康的、适合其自身的饮食习惯的好处。

DoctorsNeed an Professional Help? Call Us!

+381 63 222 342


You only need to fill out the form, and we will contact you as soon as possible based on the given data!


Contact us